„Museicorum. Festival de muzică balcanică“ – cîteva impresii (I)

În prima seară, după vorbele de început ale actorului Marius Bodochi, ale sopranei-organizatoare Arlinda Morava, ale managerului Muzeului Municipiului București Adrian Majuru și ale primarului sectorului 1 Daniel Tudorache, conform programului, „Albania Cvintet“ ar fi trebuit să înceapă cu renumitul cvintet pentru pian în La Major, D. 667, „Păstrăvul“, de Franz Schubert. Însă cu fantezie, talent scenic și dăruire Arlinda Morava, înveșmîntată într-o lungă rochie roșie și purtînd o cunună de garoafe de aceeași nuanță cromatică, ne-a emoționat cîntînd cu patos cîntece tradiționale albaneze, între care balada Moj e Bukura More. Talentul său viguros mi-a creat pentru cîteva momente iluzia înțelegerii graiului primordial, protoindoeuropean, cum îl numesc lingviștii de talia lui Mihai Vinereanu, din care desigur izvorăsc cele două idiomuri…

Intepretarea cvintetului schubertian mi s-a părut bună (felicitări mai ales violonistului Lorenc Radovani și pianistei Klejda Tare!), deși acustica sălii a lăsat de dorit și aplauzele neavenite ale cîtorva spectatori între părțile lucrării m-au distras de la retrăirea la superlativ a minunatului opus romantic.

Țin să mulțumesc prin aceste rînduri organizatorilor acestui festival și apreciez ideea care s-a desprins, la un moment dat, din intervenția unuia dintre vorbitori: muzica și arta, în general, ne aduc la un numitor comun. Adaug: muzica, în special, dacă e trăită, ne face mai buni. Or, de a se bucura de bunătate nici albanezii, nici românii și, probabil, niciun popor din lume nu se satură vreodată!

Imagini de joi, 31 florar 2018, la deschiderea festivalului, la Palatul Suțu. Alături de membrii cvintetului și de soprana-organizatoare se află ambasadorul Albaniei.