Studiul Boierilor din satul Veneția de Jos (Țara Făgărașului) – Partea 3

CAP. 2. BOIERII DIN ȚARA FĂGĂRAȘULUI

2.2 Boierii din Țara Făgărașului

– continuare –

 

Conform cercetărilor arheologice și toponimice se pare că existau încă din sec. IX câteva formațiuni prestatale formate din obști și uniuni de obști, ce puteau alcătui încă de pe atunci Țara Oltului, una fiind în arealul de nord-est al Țării Făgărașului, între Hoghiz și Părău, cuprinzând și zona Veneției. Se conturează astfel idea prezenței deja a unor conducători locali, precum și a unor fortificații strategice (Cetatea Comăna, în imediata apropiere a Veneției).

Presiunea constantă a extinderii maghiare în zonele dominate de români de pe parcursul secolului XIII, ruperea de diverse teritorii românești ale Țării Făgărașului pentru a fi date cavelerilor teutoni, sașilor sau secuilor, precum și presiunea invaziilor mongole, duc într-un final la descălecatul conducătorului Negru-Vodă din Țara Făgărașului peste munți și formarea astfel a Țării Românești, moment plasat în jurul anului 1290.

Boierii făgărășeni își au începuturile în timpul cât Țara Făgărașului a făcut parte din Țara Românească (sec XII-XIII). Foștii conducători locali devin boieri, adică stăpâni feudali de pământ și de supuși, nobili, având și unele atribuții militare. Deși apoi încorporată voievodatului transilvan, Țara Oltului și-a păstrat neștirbite instituțiile românești, astfel că vreme de peste 150 ani (1400-1550) domnii munteni fac danii și ridică numeroși făgărășeni în „boierit” în aceleași condiții ca în restul statului de la sud de munți. Se observă însă treptat (sec. XVI-XVII) tendința ca boierii să fie asimilați nobilimii ardelene, în care, prin catolicizare, unii se vor pierde. Rolul și însemnătatea boierilor au început să fie tot mai mult alterate, deformate și îngrădite, boierii devenind simpli reprezentanți cu rol militar, cu obligații stricte în acest sens sau chiar simpli țărani liberi. Boieritul devine temporar și revocabil, cu intenția clară de a înfrânge dorința boierilor de a-și afirma „noblețea” în Transilvania[1].

Deși izolat transformată în țărănime liberă aservită, „boierimea” Țării Făgărașului, după cum spunea istorul D. Prodan, se va păstra în timp ca insituție specifică acestor meleaguri românești, menținându-se, dăinuind, evoluând și supraviețuind tuturor încercărilor.

În articolul precedent am listat boierii din Țara Făgărașului, conform cercetărilor întreprinse și consemnate de Ioan Cavaler de Puscariu în a doua parte a sec. XIX, cu datele lor de înnobilare și cine a emis diplomele, grupându-i după localizarea geografică. Recapitulez mai jos zonele din care s-au enumerate deja familiile de boieri:

 

 1. Capitala districtului – Făgăraș
 2. Boerii din Văile Veneției, Comana și Cuciulata
 3. Boerii din Valea Homoradei (Vlădeni și Țânțăreni)
 4. Boerii din Valea Perșanilor
 5. Boerii din Valea Șercăii
 6. Boerii din Valea Mândrei
 7. Boerii din Valea Sebeșului

 

Vom continua în cele ce urmează detalierea familiilor de boieri din următoarele regiuni ale Țării Făgărașului:

 

 1. Boerii din regiunea Văilor Berivoiești și Recea

 

Dejani:

-familia Mailat de Dezsani – 1462 – hrisov de la Vlaicu Vodă pentru boerul Stanciu Mailat și frații săi Oprea și Dragomir; 1556 – diplomă de la Ana Nadasdi pentru Oprea Mailatș genealogie de la 1714

-familia Kaplea de Dezsani

-familia Stelitza de Deezsan- asistent la scaunul boeresc din anul 1527

Recea:

-familia Stanislau de Recse- 1556- diplomă de la Ana Nadasdiș și 1669- diploma de la Mihail Apafi

-familia Rechiey de Recsa- 14.03.1609- diploma de ma Gh. Bathori pentru Ioan Rechiey de Recse

-Achim de Recse- 17.07.1668 – diploma cu blazon conferită de M. Apafi lui Salamon și fratelui său Ladislau Retsei alias Achim

-Popa, Boer, Poparad, Gramoi, Ursz și Trombitas de V-Recse- 17.07.1668- diploma cu blazon de la M. Apafi

-Apathy de Teleki-Recea

-Bobes de Teleki- Recea- 1560

-Grama și Popa de V-Recea- 17.07.1668 și blazonare în 16.06.1689 de la M. Apafi

-Szakacs alias Popa de Teleki-Recse – 13.07.1619 – diplomă de la G. Bethlen

-Boer de T-Recse- 1618-diplomă de la G. Bethlen

-Pestesy alias Galcz, Leblek de V-Recse- 02.06.1676- diploma de la M. Apafi

Berivoi:

-Boer de Nagy-Berivoy- 14.07.1656 – diplomă cu blazon de la G. Rakoczi pentru Stefan Boer și fiul său Szokol

-Raduletz de Nagy-Berivoy- 1659- diploma de la Susana Lorantfi pentru Szinea Radulitze; 1751 – genealogie

-Szokol alias Boer de Nagy-Berivoy- 14.07.1655- diplomă cu blazon de la G. Rakoczi

-Belena de K-Berovoi – 1616 diplomă de la G. Bethlen; 1792 – genealogie

-Rades de Kis-Berovoi – 04.02.1680 diplomă de la M. Apafi

-Szilagy de Kis-Berivoi

Săscior:

-familia Komsa, Komsa alias Mikul de Szeszcsor e Seveztreni- 02.12.1630 diplomă de la Catharina Brandenburgica; 17.07.1676 – diplomă de la Ana Bornemisza

-Czecz de Szescsor – 1632- diplomă de la G. Rakoczi

-Motok de Szescsor – 22.05.1607- diplomă de la G. Racoczi

-Serban alias Deak de Szescsor- prezida scaunul boeronal din Făgăraș la 1677

Săvăstreni:

-Biliboca de Szevesztreni- 20.06.1651- diplomă de la Susana Lorantfi și genealogie de la 1730

-Dobrin de Szevesztreni – 1633 diplomă de la G. Rakoczi și 17.06.1664- diploma de la Ana Bornemisza

-Hangul alias Popa de Szevesztreni- 27.10.1591- diploma de la Balthasar Bathori și 17.06.1664 de la Ana Bornemisza

-Vlad de Szevesztreni- 25.04.1670- diplomă de la Ana Bornemisza

-Micu de Szevesztreni- 17.07.1675- diplomă de la Ana Bornemisza

-Comsa de Szevesztreni- 01.12.1630- diplomă de la Catharina Brandeburgica

-Csopan de Szevesztreni

-Lazia de Szevesztreni

Hurezi:

-Ilina de Hurez- 1559 – diplomă de la A. Bathori și 1652 diplomă de la Susana Lorantfi

-Kis alias Micu- 1659 primește diplomă împreună cu Szakacs de Hurez de la G. Rakocziș 1668 diplomă de la Ana Bornemisa

-Laslo de Hurez- 11.01.1674- diplomă de la M. Apafi

-Popa alias Szasul de Hurez- 21.09.1689- diplomă de la M. Apafi

-Styra de Hurez – 01.02.1652- diplomă de la Susana Lorantfi

-Bencza alias Tiritza de HUrez- cuprins în rezoluția boerescă din 1856, ca boieri liberi.

 

PECETEA LUI MICHAEL APAFI – ATAȘATĂ LA DIPLOMA DE ÎNNOBILARE A LUI LASZLO LACZKUL DE HUREZ 1674

(sursa MNL Coats of Arms – DatabasesOnline (gov.hu) EN-MNL-OL-B 2)

Netotu:

-Leabu alias Lyabu, Lazia și Sztoika de Netot- 16.06.1598 diplomă de la Maria Christierna, 1614 diplomă de la G. Bethlen și 1652 diplomă de la Susana Lorantfi

Iași (BV):

-Balog de Iaasy – 16.05.1689- diplomă cu blazon de la M. Apafi

-Bokor alias Bucur, alias Miklaus de Iaasy- 20.05.1665 diplomă de la Ana Bornemisza

-Gavrila de Iaasy et Braza- 16.05.1668 diplomă de la Ana Bornemisza

-Opra și Radu de Iaasy- 16.05.1668 diplomă de la Ana Bornemisza

-Petrask de Iassy

Ludișor:

-Bacsila de Ludisor – 1669 – diplomă cu blazon de la M. Apafi

-Boer de Ludisor- 1663 – diplomă de la M. Apafi

-Bokor (Bucur) alias Ganea de Ludisor- 1665 diplomă de la Ana Bornemisza și 1665 diplomă cu blazon de la M. Apafi

-Komsa, Comsia și Sirbu de Ludisor- 1586 act al tribunalului boeronal

-Nanes de Ludisor – diplomă de la Ana Nadasdi

-Popa alias Pap de Ludisor- diplomă de la Ștefn Mailat, confirmată în 1669 de M. Apafi

-Roman de Ludisor- 1662 diplomă de la M. Apafi

-Trobitas de Ludisor- 1654 diplomă de la M. Apafi

-Stroia de Ludisor- 1591 diplomă de la Balthasar Bathori

Luța:

-Lutzai de Lutza- 14.02.1615- diplomă cu blazon de la G Bethlen

-Brazu alias Grama alias Szekely de Lutza- diplome cu blazon de la G. Rakoczi din 1635 și 1649

-Dregics de Lucza- 14.08.1635- diplomă de la G. Rakoczi

-Literati alias DEak de Lutza- 02.04.1664- diplomă de la M. Apafi

-Petrisor alias Szabo de lutza, Bethlen et Lugos- 06.11.1632 diplomă cu blazon de la G. Rakoczi pentru Petru Szabo Radutz și soției sale Catarina Stanilla și fiului Martin.

Dridif:

-Dridifi alias Dridisian, alias Mathyas, alias Vesteanu, alias Christian de Dridif- 20.07.1638 – diplomă de la G. Rakoczi

-Barb et Streza de Dridif- 1599 diplomă de la Andrei Bathori

-Chyora alias Gorun și Opriș de Dridif- 1575 diplomă de la Bathori și 1598 diplomă de la M. Christierna; genealogie de la 1730

-Opris de Dridif- 1599 diplomă de la A. Bathori și 1674 diplomă de la Ana Bornemisza

-Streza de Dridif-1595 diplomă de la Bathori și 16.12.1771 diplomă de la Maria Terezia

Beclean (Bethlen) :

-Bethleni de Bethlen alias Kocsis Radul – 10.07.1631 diplomă de la Catharina Brandeburgica

-Boita de Bethlen- 06.12.1611 diplomă de la G. Bathori

-Fogorasi de Bethlen – diplome de la G. Bethlen în 1622 și de la M. Apafi în 1682

-Szabo alias Petrisor Radutz de Bethlen, Lucza et Lugos

-Trombitas de Bethlen- 01.08.1663 diplomă de la M. Apafi, genealogie din 1789 si 1793

-Boer de Bethlen-1670 diplomă cu blazon de la M. Apafi

 

 1. Boerii de pe Văile Breazei și Sâmbetelor

 

Voila:

-Serban de Voila- 05.11.1625 ratificare act de cumpărare fond boeronal de la G. Bethlen pentru Serban Boer de Voila;diploma de la G. Bathori în 1609 și de la Ana Bornemisza în 1664; sentința tabulară din 1712 și 1793 recunoscuți ca nobili adevărați

-Gabor alias Woylay de Voila- 1609 diplomă de la G. Bathori și 14.07.1632 diplomă cu blazon de la Ferdinand II pentru Gavriil Voylay și Stefan Vidy de Voila

-Dobrin de Voila- 1543 diplomă de la Ana Nadasdy și 07.08.1668 diplomă de la Ana Bornemisza pentru Raduly și Comsa Dobrin

-Farkas de Voila- 1662 diplomă de la M. Apafi și genealogii din 1732 și 1792

-Moian de Voila- 27.09.1827- act de recunoaștere de la Francisc I

-Popa de Voila- 07.03.1718 diplomă cu blazon de la Carol VI

Voivodeni (Vajdafalva) :

-Csungaria alias Boer de N-Vajdafalva- 20.01.1432 hrisov de la Vlad Vodă prin care donează lui Roman, nepot al lui Stanciu Boer, satul Voivodeni;  transumpt (copie) a acestui hrisov în anii 1727 (cerut de Oprea Csungarea de Voivodeni) și 1734; Ioan Pușcariu găsește o copie de la 1762 după traducerea în maghiară, aflată la Maria văduva lui Ionu German Popa în Veneția de Jos.

-Byka, Bica de Voivodeni- litere confirmaționale de la Stefan Mailat îm 1535; litere confimaționale de la Maria Christierna în 01.07.1598; genealogii de la 1775 și 1843.

-Aldea de K-Voivodeni- 1491- litere confirmaționale de la Ladislau Gereb, episcopul Alba-Iuliei

-Nanes de K-Voivodeni- 1595 diplomă de la Bathori

-Trombita de N-Voivodeni- diplomă cu blazon de la Sigismund Bathori

-Aldes de Kis Vajdafalva- 1680 diplomă de la Ana Bornemisza

-Kabutz de Kis-Vajdafalva- 1617 diplomă de la G. Bethlen

-Mogos de Kis-Vajdafalda-1631 diplomă de la G. Rakoczi

Pojorta (Pozsorta):

-Pozsoritay alias Negrea alias Gușiaila de Pozsorta et Breaza- 17.05.1630 diplomă de la Catharina Brandemburgica

Breaza:

-Ballea și Bancs de Braza- 1666 diplomă de la Ana Bornemisza și genealogie de la 1792

-Gavrila de Braza et Iaasi- 26.05.1668 diplomă de la Ana Bornemisza

-Negrea de Braza et Pozsorta- o ramură a boierilor dein Pojorta

-Popa alias Gusiaila de Braa et Pozsorta- recunoscuți ca nobili prin sentința Tablei Regești din 1793

Lissa:

-Graur de Lissa- 1664 diplomă de la Ana Bornemisza

-Gravul alias Egeresy de Lissa – 1613 diplomă de la G. Bethlen și genealogie din 1730 și 1792.

-Paller de Lissa- 1664 diplomă de la Ana Bornemisza și genealogie din 1792

-Popa de Lissa- 03.11.1664 diplomă de la Ana Bornemisza

-Salamon alias Boer Bulbuk de Lissa et F-Szombatfalva – 1663 diplomă cu blazon de la M. Apafi

Sâmbăta de Sus (Szombatfalva):

-Brâncoveanu Vodă Constantin- 23.06.1678 capătă domeniul Sâmbetei de la M. Apafi

– Boer Bulbuk de Lissa et F-Szombatfalva – 1663 diplomă cu blazon de la M. Apafi

-Coman de F. Szombatfalva- 1535- confirmare de schimb de posesiuni între Coman și fiii lui Aldea Bika din Voivodeni

-Porkolab alias Fekete de F. Szombatfalva- 1534 – schimb de posesiuni cu boerul Bica de Voivodeni

-Pilcze de F. Szombat- 25.05.1617 diplomă de la G. Bethlen

 

 1. Boerii de pe Valea Dragușului

 

Drăguș:

-Balya de Dragus – 25.02.1718- diplomă cu blazon de la Carol VI

-Barbat de Dragus-la 1584 Popa Barba este adoptat de Kirszte Kakareza, boer de Șercaia, ca ginere al său.

-Codrea, Codru alias Bobeka de Dragus- 27.02.1654 diplomă de la Susana Lorantfi și 1692 diplomă de la M. Apafi

-Tatar, alias Boer de Dragus- 25.05.1675 diplomă cu blazon de la M. Apafi

-Fogarasi alias Szakacs de Dragus- 08.03.1652 diplomă cu blazon de la G. Rakoczi

-Rogozea de Dragus- 1702 diplomă de la M. Apafi și genealogie de la 1792

-Trombitas alias Christian sau Cârstea de Dragus- diploma de la Susana Lorantfi în anul 1654 și diploma cu blazon de la M. Apafi în 1663

 

DIPLOMĂ CONFERITĂ DE CATHARINA BRANDEBURGICA LA CASTELUL FĂGĂRAȘ 

Pentru Ionnes Fagarassy în posesiunea Drăguș – 14.10.1631

 

(sursa MNL Coats of Arms – DatabasesOnline (gov.hu) EN-MNL-OL-B 2 c – 1845 – No. 42.)

Beșimbac:

-Stanislav de Bessembak- 09.03.1700 diplomă de la M. Apafi II

-Geavu de Bessembak – 1627 diplomă de la G. Bethlen, 1628 diplomă de la M. Aafi și genealogie din anul 1793.

-Kapucsany, Capucianu de Bessembak- 21.05.1628 diplomă de la G. Bethlen, data lui Sztoika, care a fost judele nobiliary în tractul inferior al Făgărașului

-Letutz de Bessembak- 1696 diplomă de la M. Apafi

-Popa de Bessembak- 1696 diplomă de la M. Apafi

-Salamon de Bessembak- 1621 diplomă de la G. Bethlen

-Sztoika de Bessembak-1608 diplomă de la G. Bathori și 1618 diplomă de la G. Bethlen

 

 1. Boerii din regiunea Văilor Viștea, Ucea și Arpaș

 

Viștea de Jos:

-Komsa de Vist et Arpas- act de recunoaștere a statutului de boer din 1511, confirmat apopi și de M. Apafi la 01.02.1663

-Hangul Safar Boer de A. Vist- 25.02.1613 diplomă cu blazon de la G. Bathori

-Neagoe de A. Vist- 19.04.1628 diplomă de la G. Bethlen pentru Neagoe, asesor al tableijudecătorești din Făgăraș

-Borzea alias Bozgach de A. Vist – 1628 diplomă de la G. Bethlen

-Matheas de Dridiff et A. Vist- 20.07.1638 diplomă de la G. Rakoczi și genealogie de la 1825

Viștea de Sus:

-Kora de Felso Vist- 1616 diplomă de la G. Bethlen

-Vulcan de F. Vist- 1616 diplomă de la G. Bethlen

-Popa de F. Vist- 1667 diplomă de la Ana Bornemisza

Corbi:

-Bacsila sau Bacilla de Ucsa et Korbi – 05.11.1625 diplomă de la G. Bethlen pentru Petrasc Zile (Astăzi Silea), Grigore Streza și Ioan Raduly

Ucea:

-Grama de A. Ucsa- 07.04.1671 diplomă de la Ana Bornemisza pentru recunoașterea documentelor boeronale vechi, pentru Opriș, Grigore și Radul Grama

-Barbat, Gania și Roman de A. Ucsa- 25.01.1664 reînnoirea boeronatului de la M. Apafi

-Boer alias Safar de A. Ucsa-1613 diplomă cu blazon de la G. Bathori

-Popa Many de Ucsa- 21.09.1666 diplomă de la Ana Bornemisza

-Oprea de A. Ucsa- diploma de la G. Bethlen în 1620, de la Susana Lorantfi în 1652 și diploma cu blazon de la M. Apafi în 1663

-Petrask de Also et Felso Ucsa- 05.11.1625 diplomă de la G. Bethlen

-Roman de Ucsa- 1509 boerul Roman cu fiii săi Vladimir, Stanislau, Barbat, Barbu, Toma, Vlad și Radul au căștigat moșiile boeronale confiscate dela Bursan de Ucsa, Zin de Kertzisora, Grozav de Arpas și Anca Zin de Ucsa, boieri amestecați în revolta lui Mihnea-Vodă.

-alt Roman din familia Barbat de Ucsa- 14.04.1652 diplomă de la Susana Lorandfi și 16.04.1663 diplomă cu blazon de la M. Apafi

-Szilea de Ucsa et Korbi- 05.11.1625- diplomă de la G. Bethlen

Arpașul de Jos:

-Vaszil, Vaszul, Vasz și Popa De Arpas- 12.02.1663 diplomă de reconfirmare de la M. Apafi pentru Ladislau și Radu Oprei Popa și pentru Barszan și Raduly Vaszil de Also Arpas

-familia Judele/Zsudele de Arpas- 03.03.1591 diplomă de la Balthazar Bathori și 08.08.1596 diplomă cu blazon de la Sig. Bathori

-Aldea de Arpas- 1663 diplomă de la M. Apafi

-familia Bîrszan, Berszan, Burszan, Boer, Latzku, Raduly, Vaszile, Vasz, Sztoika a A. Arpas- 1663 diplomă de la M. Apafi și 06.07.1665 diplomă de la Ana Bornemisza

-Dobrin și Lupu de A. Arpas-31.08.1663 diplomă de la M. Apafi

-Mali de Also Arpas- ramură a familiei Vasz 12.02.1663 diplomă de la M. Apafi

-Nobili de A. Arpas- ramură a familiei Bogdan- 1596 diplomă cu blazon de la Sig. Bathori

-Popa de Arpas- ramură a familiei Vasz- 31.08.1663 diplomă de la M. Apafi

-Szilagy de A. Arpas- 12.09.1632 diplomă cu blazon de la G. Rakoczi

Arpașul de Sus:

-Alexandru, Nicolau, Stefan și Roman de F. Arpas- 17.11.1648 diplomă cu blazon de la G. Rakoczi

-Dobrila de Felso Arpas-13.09.1666 diplomă de la Ana Bornemisza

-Oprea de F. Arpas- diplomă din anul 1565, această familie ține de familia Zsudele de Arpaș.

 

 1. Boerii din Valea Cârțișoarei

 

Scorei:

-Sztancsul Egumenul și fratele său Calin de Scorei- 27.12.1392 hrisov de la Mircea Vodă. Din familia Călin regăsim pe Calin alias Pop de Szkorey declarant la anul 1759 ca boer comun

-Bukur Chiravola de Szkorei- 19.12.1671 diplomă de la M. Apafi, genealogie de la 1792 și 1843

-Csungul împreună cu Vulk și Halmagyi de Szkorey- diplomă de la M. Apafi de la 1664

-Sztreza alias Nemes de Szkorey- 1613 diplomă de la G. Bethlen. Prin investigațiile de genealogii din anii 1792 și 1843 se constată ca Nemes se trage din Sztreza de Skorey.

 

DIPLOMĂ DE ÎNNOBILARE DE LA GABRIEL BATHORI 

Pentru Simon și Tamas Katona de Szkorej 31.01.1609

 

(sursa MNL Coats of Arms – DatabasesOnline (gov.hu) EN-MNL-OL-R 64)

Cârțișoara:

-Streza alias Voina de Kertzisora- 1666 diplomă de la Ana Bornemisza

-Zin de Kertzisora- pierde în 1509 moșiile boeronale în urma revoltelor sub Mihnea-Vodă

Sărata:

-Barbu de Serata- asesor al tribunalului boerilor de Făgăraș la anii 1584 și 1590

 

 1. Boerii din Valea Porumbacului

 

Porumbacu de Jos:

-Barbat de Porumbak- 26.06.1662 diplomă de la M. Apafi

-Comsia Popa alias Opris de A. Porumbak- 1671 diplomă de la Ana Bornemisza și 1664 de la M. Apafi

-Calin, Kalin alias Popp de A. Porumbak- 1666 diplomă de la Ana Bornemisza și genealogii de la 1734, 1759 și 1762

-Popa Sztancsu de A. Porumbak- 1663 diplomă de la M. Apafi

-Sztoika, Zachei Popa A. Porumbak- 1671 diplomă de la Ana Bornemisza

-Sztoikitza alias Nancs de A. Porumbak- 1671 diplomă de la Ana B ornemisza și genealogii de la 1729 și 1792

Porumbacu de Sus:

-Boer, Radu, Iose, Sztrava et Wulk de F. Porumbak- 1662 diplomă de la M. Apafi

-Eszka alias Kenduletz și Mathei de F. Porumbak- 1662 diplomă de la M. Apafi

-Kali și Szilea de F. Porumbak- 1556 diplomă de la Ana Nadasdi și genealogii de la 1734 și 1762

-Paskal, Solomon și Sztrava de F. Porumbak- 02.02.1630 diplomă de la Catharina Brandeburgica

-Solomon de F. Porumbak- 1730 diplomă de la Carol VI

 

EXEMPLE DE DIPLOME DE ÎNNOBILARE DE LA DIVERȘI PRINCIPI PENTRU PERSOANE DIN ȚARA FĂGĂRAȘULUI

 

FRAGMENT – ACT DE RECUNOAȘTERE A BOERIEI DE LA SIGISMUND RAKOCZY – 30.11.1604 

pentru Vazul Berzány Alsóárpási , László Bagolyfalvi Boér , Sándor Felsővisti , Miklós Petrasko Nagybervói , Ráduly Bika Vajdafalvai

(sursă MNL Coats of Arms – DatabasesOnline (gov.hu) EN-MNL-OL-F 4-Alba – Cista 1. – Fasc. 5th – No. 50th – a/2.)

 

DIPLOMĂ DE ÎNNOBILARE DE LA GABRIEL BATHORI 01.11.1609 

Pentru Balint Kertez de Fogaras

 

(sursa MNL Coats of Arms – DatabasesOnline (gov.hu) HU-MNL-OL-F 141-NO. 13.)

 

FRAGMENT DIPLOMĂ ȘI BLAZON CONFERIT DE GABRIEL BETHLEN 07.12.1632

Pentru Ioannes Szakacz

(sursa MNL Coats of Arms – DatabasesOnline (gov.hu) HU-MNL-OL-R 64-1.-208.)

 

FRAGMENT DIPLOMĂ ȘI BLAZON CONFERITĂ DE MICHAEL APAFI LA CASTELUL FĂGĂRAȘ

Pentru Georgius Nagy din Făgăraș 06.06.1676

 

(sursa MNL Coats of Arms – DatabasesOnline (gov.hu) HU-MNL-OL-R 64-1.-592.)

( ursa MNL Coats of Arms – DatabasesOnline (gov.hu) HU-MNL-OL-R 64-1.-592.)

 

În articolul următor și ultimul pe această temă vom continua cu detalierea boerilor din satul Veneția de Jos, dar și cu minunatul proiect de realizare a unui muzeu sătesc dedicat acestora într-o casă comument istoric ce a aparținut unei ilustre familii de boieri locali.

 

BIBLIOGRAFIE:

Monografiii nepublicate, rămase sub formă de manuscris sau dactilografiate:

– „Monografia satului Veneția de Jos și amintiri’- Dr. Octavian Comanici 1978

– „Micromonografia satului Veneția de Jos” 1966 – Traian Cișmașiu

– „Monografia comunei Veneția de Jos”- Ilie Martescu și Grigore Neagos -1934

Cărți:

-Viorica Eugenia Stoica- „La poarta dorului”, Ed. Negru Voda, Făgăraș, 2011

-Mihai Sorin-Radulescu – „Genealogii”, Ed. Albatros, București, 1999

-Mihai Sorin-Radulescu- „Genealogia Româneasăa. Istoric și bibliografie.”, Ed. Istros, Brăila, 2000 (p.41-p.47)

-Ștefan Meteș – „Situația economică a românilor din Țara Făgărașului”, vol.I, din Publicațiile Arhivelor Statului din Cluj, 1935

-Ștefan Meteș- „Istoria neamului românesc, vol. I”- Ed. Asociaîiunei, Sibiu, 1922

-David Prodan- „Urbariile Țării Făgărașuluii, vol I (1601-1650)”- Ed. Academiei Române, București 1970

-Nicolae Josan- „Ioan Pușcariu (1824-1912). Viața și activitatea”- Ed. Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Alba-Iulia, 1997

-Nicolae Densușianu- „Monumente pentru istoria Tierei Făgărașului”- Tipografia Academiei Române, București 1885

-Nicolae Densușianu- Dacia Preistorică- Institutul Carol Gobl, București, 1913

-Dr. Victor baron de Coroianu- „Familii nobile din Transilvania”- Ed. Gutinul, Baia Mare, 2001

-Ioan cavaler de Pușcariu- „Date istorice privitoare la familii nobile române”- Ed. Societății Culturale Pro Maramureș „Dragos Vodă”, Cluj-Napoca 2003

-Ioan cavaler de Pușcariu- „Fragmente istorice despre boierii din Țara Făgărașului””- Ed. Societății Culturale Pro Maramureș „Dragoș Vodă”, Cluj-Napoca 2006

-Documente privind Istoria României, veacul XI, XII, XIII, C. Transilvania, vol.I (1075-1250), Ed. Academiei Române, 1951

-Eudoxiu de Hurmuzachi- Acte din arhivele Ardelene XV, vol. 1 (1358-1600), 1913

-Nicolae Iorga- Studii și documente cu privire la istoria românilor, XIII, Scrisori și Inscripții ardelene și maramureșene, 1906

-Neagu Djuvara- Thocomerius-Negru Voda- Ed. Humanitas, București 2015

Reviste și publicații:

-Revista Cumidava XX- Brașov 1996- „Iosif Comănescu- Mărturisire” de Margareta Spânu, lucrarea originală aflată în arhiva primei școli românesti din Schei

-Avram Andea- „Scripte și dieci pe domeniile Făgărașului și Gurghiu în sec. XVII”- Anuarul institutului de istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, 2014

-Ștefan Meteș- „Viața bisericească a românilor din Țara Oltului” în Revista Transilvania, nr.12, dec 1929

– Extrase din Seminarul Geografic D. Cantemir nr. 21-22/2002 – Ionel Boamfă – „Boierii din Țara Făgărașului în Evul Mediu”

Pagini web:

http://www.voci.ro/domnii-munteni-ai-tarii-fagarasului/ – Iulian Marius Schipu (muzeograf, arheolog)- „Domnii munteni ai Țării Făgărașului”, 2015

https://ro.wikipedia.org/wiki/

 

[1] Extrase din Seminarul Geografic D. Cantemir nr. 21-22/2002 – Ionel Boamfă – „Boierii din Țara Făgărașului în Evul Mediu”