Etnologie funerară la Tomis

De | 2020-03-26T19:47:20+00:00 22 martie 2020|

Viața spirituală a Tomisului epocii romane este una strâns legată de aceea a Imperiului Roman din care face parte. Preocuparea față de „lumea de dincolo”, este una bine documentată arheologic și epigrafic. Divinitățile grecești și romane coexistă fiind prezente în inscripții, monede și în alte tipori de vestigii arheologice dintre care monedele, descoperite adesea în morminte, sunt dintre cele mai importante.

IMPORTANŢA GEOGRAFIEI ISTORICE. ISTORIA ESTE, ÎNAINTE DE TOATE – GEOGRAFIE! (Jules Michelet)

De | 2016-06-22T13:48:45+00:00 23 martie 2016|

Autoarea şi-a propus şi a reuşit să evidenţieze erorile grave săvârşite de către editori şi de către traducătorii operelor de exil TRISTIA şi PONTICA ale surghiunitului Publius Ovidius Naso (Sulmona 43 Î.C. - Cetatea Albă, 17 d.C ). Autoarea a subliniat greşelile comise de traducători, începând cu filologul clasic Teodor Naum, care a falsificat toate toponimele şi hidronimele; exegezii, unii din ei, deşi filologi clasici, s-au orientat nu după textul latinesc, adică spusele lui Ovidiu, ca martor ocular al tuturor realităţilor din ţinutul unde petrecuse ultimii ani de viaţă ~ 10, şi foarte conştient de supravieţuirea lui peste veacuri, şi o afirmă cu toată trăinicia, nu a sacrificat niciodată un element real de toponimie/ hidronimie pe altarul metaforei... cum a fost acuzat, inclusiv de către T. Naum, care, prin falsificările textului, a negat esenţa geografiei istorice: românii au preţuit însă textul traducătorului T. Naum şi nu afirmaţiile sincere, oneste, de la înălţimea Heliconului, unde îi era locul, şi Ovidiu o spusese direct, ca în faţa unui Tribunal al Lumii.