Carmen Neamțu

Carmen Neamțu

Carmen Neamţu este conferenţiar universitar doctor la Secţia de Jurnalistică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale - Universitatea de Stat „Aurel Vlaicu” din Arad. S-a născut la 17 noiembrie 1973 în Arad, a absolvit Facultatea de Litere, Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (1997) şi Facultatea de Jurnalistică (1998). Are un master în literatură comparată şi intertextualitate obţinut la Universitatea de Vest din Timişoara în 1998. Este doctor în filologie din 2002, cu distincţia magna cum laude. A obţinut burse şi a urmat stagii de perfecţionare în domeniul jurnalismului la universităţi din Portugalia, Danemarca, Finlanda, Olanda, Turcia, Grecia, Elveţia, Croaţia şi Anglia. Este autoarea cărţilor: 1. Limbajul publicitar, Ed. „Mirador“, 2002; 2. Stilul publicistic, Ed. „Mirador“, 2004; 3. Limbă şi stil în presa scrisă, Ed. „Mirador“, 2007; 4. Convorbiri cu vedere la microfon. Arta interviului. Chipuri şi moduri, Ed. „Mirador”, 2009; 5. Reclame pe limbă. Publicitate şi ubicuitate, Ed. „Mirador“, 2012; Coautor al Manualului de jurnalism, Ed. „Polirom”, Iaşi, 2009. Este redactor al revistei de cultură şi arte vizuale a Uniunii Scriitorilor din România, „ARCA”, membră a Societăţii Ziariştilor Profesionişti din România, a Asociaţiei Formatorilor din Jurnalism şi Comunicare din România şi expert – evaluator în domeniul Jurnalism-Comunicare şi Relaţii Publice, la Ministerul Învăţământului şi Cercetării.

CLASICUL REDESCOPERIT

De | 2016-03-23T12:00:32+00:00 15 decembrie 2015|

Pare că avem tot atâtea anotimpuri câte clipe. Că teatrul e oglinda vieţii. Viaţă prescurtată. Clipă trăită cu intensitate. Că revenim mereu la teatru pentru a experimenta această “concentrare a vieţii” pe care o regăsim pe scenă.