Anemari Monica Negru

Anemari Monica Negru

M-am născut la 31 iulie 1967, în comuna Făget, judeţul Timiş. Am absolvit Liceul de Filologie-Istorie din Timişoara în anul 1987 şi Facultatea de Istorie – Universitatea Bucureşti în anul 1992. Am funcţionat ca profesoară de istorie în Bucureşti, la Grup Şcolar Electronică Industrială nr. 14 (1992-1994) şi la Colegiul Naţional Mihai Viteazul (1995-2003), obţinând treptat gradele didactice (definitivat, gradul II şi gradul I). În anul 2004, prin concurs, am fost angajată consilier superior la Arhivele Naţionale, în cadrul Serviciului Arhive Contemporane, iar din 2008 în Biroul Documentare, Publicaţii şi Activităţi Ştiinţifice. Am îndeplinit activităţile specifice arhivistului: fondare, ordonare, verificarea existentului cu instrumente de evidenţă şi întocmire de procese verbale, sistematizare, transfer de arhivă, depistare de documente, rezolvare de cereri, elaborarea de referate profesionale, recenzii şi culegeri de documente, expoziţii documentare anuale şi mini-expoziţii, participarea la activităţile organizate în direcţiile de arhive şi în alte instituţii de cultură. Am participat şi am prezentat studii istorice, publicate ulterior în revistele de specialitate, la conferințele naționale și internationale organizate de Arhivele Naționale la București (iunie 2012, octombrie 2015), la Bacău (30 mai 2014), la Târgu Mureș (24 septembrie 2015) -, de Muzeul de Artă Timișoara (6-7 noiembrie 2014), de Muzeul de Istorie Naţională și Arheologie Constanța (6-8 octombrie 2016), Institutul de Istorie N. Iorga –Academia Română la București (6-8 decembrie 2016). În anii 2008-2016 am publicat studii şi recenzii în Revista Arhivelor, Arhivele Olteniei, Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, Târgu-Mureş, Euroregionalia. Revistă de studii interdisciplinare, Revista Bilbiotecii Naționale a României. Am editat şi am publicat culegerile de documente: Alexandrina Cantacuzino și mișcarea feministă din anii interbelici, volumul I, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2015 şi Din istoria Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2016.

Dimensiunea ortodoxă a Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române

De | 2019-10-06T10:46:17+00:00 19 martie 2017|

Societatea Ortodoxă Națională a Femeilor Române a fost o societate feministă din România interbelică, care a avut numeroase inițiative culturale și educative. Această asociație a colaborat cu Biserica Ortodoxă, activând prin numeroase comitete parohiale, organizate la Bucureşti și alte localităţi. Membrele acestor comitete au contribuit la construirea și întreținerea unor școli, cămine, biserici, spitale, au organizat adunări, conferințe, concerte, bazare, au acordat ajutoare și cadouri copiilor, oamenilor săraci cu ocazia sărbătorilor naționale şi regionale, atât în anii de pace, cât şi în cei de război.