Editorial

S-a vorbit mult despre specificul românesc și s-a încercat în fel și chip să fie definit, cu mai mult sau mai puțin succes. În cele ce urmează, în cuvinte puține voi încerca să prezint frumusețea unicității specificului românesc oglindit în limbă, în limba română. Am convingerea că la baza specificului oricărei spiritualități, culturi stă limba, “neclintita limbă”, cum zice poetul. Limba este aceea care modelează ideile, trăirile și sentimentele unui neam. De aceea fiecare cultură este, mai mult sau mai puțin, unică în felul ei. Anumite cercetări moderne arată că limba modelează până și structura creierului și de aici, cred, viziunea specifică asupra lumii a fiecărei culturi. S-a scris mult despre originea limbii române, în principiu că este o limbă neolatină și că s-a format în mileniul I, d. Ch., fie la nord de Dunăre, fie la sud, în funcție de anumite interese politice,  dar la o privire mai atentă se poate conchide că limba numită azi română a dăinuit atât la nordul, cât și la sudul Dunării, timp de multe mii de ani, chiar dacă aria sa de răspîndire s-a împuținat în mod dureros în ultimii 1000-1500 de ani. Prin urmare, limba pe care o vorbim, indiferent cum o numim, este rostire tainică, veche și plină de farmec, întrucât ea ascunde viziuni din vremuri demult trecute,  când oamenii  “gândeau în basme și vorbeau în poezii”. De aceea, ca mulți alții dintre contemporanii noștri, am fost tot timpul convins  că limba română nu este o limbă neolatină, formată după acel nefericit episod istoric cunoscut sub numele de cucerirea Daciei de către romani, ci a fost  dintotdeauna vorbită de la Marea Adriatică până dincolo de Nipru și de la Marea cea Mare la Marea Baltică, de către “cel mai numeros popor după Inzi”. Având această convingere deplină, am ostenit în ultimii 30 de ani să dau la iveală adevărul despre frumusețea și unicitatea limbii române și cred că am reușit. De aceea, în pragul mileniului III după Christos, cred, de asemenea, că a venit timpul să ne revendicăm limba cu întreaga spiritualitate și istorie, benefic îngemănate din vecie, tocmai pentru ca viitorul să se clădească pe fundamentele Adevărului.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Mihai Vinereanu Redactor-șef