Editorial 5

Am putea să fim mai buni/De-am începe chiar de luni./Să intrăm în zi de marți/mai cuminți, mai cumpătați./Să venim la Sfînta Miercuri/lecuiți de-atîtea certuri./Să lucreze-n zi de joi/chiar și sufletul din noi./Preacuminte Vinerea/să ne-nvețe a ierta./Sîmbăta să fim curați/și cu toate împăcați./Că Duminica tot omul/este așteptat de Domnul.
 
Claudia Partole