Cojocaru Veronica

Cojocaru Veronica

Informaţii personale Nume / Prenume Cojocaru Veronica Adresă(e) Str. SG. IZBICEANU, bl. 3 ABCD, sc. B, et. 3, ap. 35, loc. ROŞIORI DE VEDE, jud. TELEORMAN, cod poştal 145100 Telefon(oane) Mobil: +04 0721652131 Fax(uri) - E-mail(uri) verapredoi@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii 17.06.1971 Sex feminin Experienţa profesională Perioada 01.04.2005 – prezent Funcţia sau postul ocupat Muzeograf Numele şi adresa angajatorului Muzeul de Istorie „Petre Voivozeanu”, Roșiorii de Vede, jud. Teleorman Perioada 01.09.1997 – 31.03.2005 Funcţia sau postul ocupat Muzeograf Numele şi adresa angajatorului Muzeul Județean Teleorman, Alexandria, jud. Teleorman Educaţie şi formare Perioada 2007 - 2008 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ UNIVERSITATEA HYPERION BUCUREŞTI – FACULTATEA DE ISTORIE Diploma obţinută MASTER ÎN MUZEOLOGIE, PATRIMONIU ȘI TURISM Perioada 1992 – 1996 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ UNIVERSITATEA HYPERION BUCUREŞTI – FACULTATEA DE ISTORIE Diploma obţinută LICENŢIAT ÎN ISTORIE Aptitudini şi competenţe personale Limba maternă Limba română Limbi străine Limbă engleză (citit – bine, scris – satisfăcător, vorbit – satisfăcător) Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate bună de comunicare – obţinută în urma experienţei profesionale Competenţe şi aptitudini organizatorice Spirit organizatoric şi bun coordonator. Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Utilizare calculator: • Operare Windows • Utilizare pachet Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) • Utilizare Internet şi Poştă electronică Alte competenţe şi aptitudini Hobby: Cărțile și filmele SF Permis(e) de conducere - Lucrări și articole publicate Volum: „Bibliografia numismatică a judeţului Teleorman”, Editura Rocriss, Alexandria, 2004 Articole: - „Scurtă prezentare a celor mai importante descoperiri monetare din judeţul Teleorman”, în al X-lea Simpozion Naţional de Numismatică, 12-14 mai 1998, Rezumatele comunicărilor, Alexandria,1998, p. 10-11. - „Medalia centenarului sfinţirii catedralei din Alexandria”, în Meandre 1, 1998, p. 47. - „Medalia aniversară a Asociaţiei Filateliştilor din Teleorman”, în Meandre 1 (2), 1999, p. 43 - „Descoperiri monetare în judeţul Teleorman”, în Meandre 1 (4), 2000, p.23. - „Tezaurul de monede medievale descoperit la Ulmeni”, în Meandre 1 (8), 2002, p. 35. - „Tezaurul de monede geto-dacice descoperit la Schitu-Poienari (jud. Teleorman), în Simpozion de Numismatică, Chişinău 13-15 mai 2001, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p. 17-26. Articol: „Tezaurul de monede romane-republicane descoperit la Siliştea ”, în Meandre 1-2 (12-13), 2004, p. 78 - „Descoperiri monetare din Roşiorii de Vede”, în Meandre 1-2 (18-19), 2007, p. 79. - „Date preliminarii despre tezaurul de monede otomane descoperit la Roşiorii de Vede”, în Meandre 1-2 (20-21), 2008, p. 81. - „Medalii din colecţiile Muzeului Municipal de Istorie „Petre Voivozeanu” Roşiorii de Vede”, în Meandre 1-2 (22-23), 2009, p. 105 - „Contracte agricole de la începutul secolului al XX-lea”, în Meandre 1-2 (24-25), 2010, p. 92-93.

COLECŢIA NUMISMATICĂ DAN STĂNOIU

De | 2017-12-24T22:54:10+00:00 24 decembrie 2017|

În anul 1985 Muzeul de Istorie Roşiorii de Vede a primit o importantă donaţie de piese numismatice care au aparţinut inginerului diplomat Dan Stănoiu. Inginerul diplomat Dan Stănoiu, în peregrinările sale prin lume şi datorită pasiunii sale pentru numismatică, a reuşit să adune o mulţime de monede şi bancnote din diferite ţări. Colecţia cuprinde 1686 de monede, 17 medalii şi decoraţii, 37 de jetoane, 3 insigne de botez şi 545 bancnote. Donaţia Dan Stănoiu completează colecţia numismatică a Muzeului de Istorie Roşiorii de Vede, îmbogăţind în special partea modernă şi contemporană a acesteia.