Dan Ardeleanu

Dan Ardeleanu

C URRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume Ardeleanu Marius Vasile Adresă Sat Marca (com. Marca), jud. Sălaj, nr.142 Telefon 0756951973 E - mail ardeleanumarius @ yahoo.com Naţionalitate română Data naşterii 01.04.1979 Sex masculin LOCU L DE MUNCĂ  Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş , Baia Mare – Departamentul Arheologie  funcţia: arheolog – muzeograf II EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Şantiere arheologice  2012 , 06 august – 26 septembrie, Bozânta Mică, jud. Maramureş, punct: Grind . Responsabil de şantier: dr. Ioan Stanciu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj - Napoca).  2012 , 10 mai – 03 august şi 01 octombrie – 21 decembrie, Baia Mare, Maramureş, punct: Ţintirim . Responsabil de şantier: dr. D an Pop ( Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş ).  2011 , 15 august – 16 septembrie, Bozânta Mică, jud. Maramureş, punct: Grind . Responsabil de şantier: dr. Ioan Stanciu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj - Napoca).  2011 , 01 august – 13 august, Mânău, jud. Maramureş, punct: Videazău . Responsabil de şantier: Dan Pop ( Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş ).  2011 , 03 – 18 noiembrie, Baia Mare, jud. Maramureş, punct: str. 1 Mai - Ţintirim . Responsabil de şantier: Dan Pop ( Muzeu l Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş ).  2010 , 30 august – 19 septembrie, Arad, jud. Arad, punct: Autostrada Arad - Timişoara – Centura Aradului . Responsabil de şantier: dr. Sorin Cociş (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj - Napoca)  2010 , 04 august – 28 august , Bozânta Mică, jud. Maramureş, punct: Grind . Responsabil de şantier: dr. Ioan Stanciu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj - Napoca)  2010 , 25 – 27 aprilie, Baia Mare, jud. Maramureş, punct: str. Olarilor, nr. 29 . Responsabil de şantier: Dan Pop ( Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş ).  2009 , 16 martie – 15 aprilie, Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramureş, punct: Biderica reformată . Responsabil de şantier: Dan Pop ( Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş ).  2009 , 21 mai – 26 iunie, Baia Mare, jud. Maramureş, punct: Casa Haracsek/Piaţa Libertăţii, nr. 13 . Responsabil de şantier: Dan Pop ( Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş ).  2009 , 03 august – 27 august, Bozânta Mică, jud. Maramureş, punct: Grind . Re sponsabil de şantier: dr. Ioan Stanciu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj - Napoca)  2009 , 07 septembrie – 10 octombrie, Baia Mare, jud. Maramureş, punct: Casa Dagenfeld/Piaţa Libertăţii, nr. 5 . Responsabil de şantier: Dan Pop ( Muzeul Judeţean d e Istorie şi Arheologie Maramureş ).  2008 , 28 septembrie – 15 noiembrie, Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj, punct: Parcul Cetăţii - Casa Bathory. Responsabil de şantier: dr. Horea Pop (Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău)  2008, 03 – 14 septembrie, Peric ei, jud.Sălaj, punct: Gouţ. Responsabil de şantier: dr. Horea Pop (Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău)  2008 , 14 – 31 iulie, Craiva, com. Cricău, jud. Alba, punct: Piatra Craivii . Responsabil de şantier: dr. Vasile Moga (Muzeul Naţional al Unirii din A lba Iulia)  2008 , 19 – 30 mai ., Jucu, com. Jucu, jud. Cluj, punct: S.C. / EDY S.R.L. Responsabil de şantier: dr. Ioan Stanciu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj - Napoca)  2007 , 23 – 30 martie, Panic, com. Hereclean, jud. Sălaj, punct: ISCIP, propi etatea Saroni . Responsabil de şantier: Dan Băcueţ - Crişan (Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău)  2007 , 02 – 06 aprilie, Panic, com. Hereclean, jud. Sălaj, punct: ISCIP, propietatea Teodor . Responsabil de şantier: Alexandru V. Matei (Muzeul Judeţean de I storie şi Artă Zalău)  2007 , 10 – 22 aprilie, Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj, punct: Uliu cel Mic. Responsabil de şantier: Horea Pop (Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău)  2007, 0 8 mai – 30 sept embrie , Jucu, com. Jucu, jud. Cluj, punct: Râtu Boilor/NOKIA . Responsabil de şantier: dr. Ioan Stanciu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj - Napoca)  2006 , 1 5 mai – 31 octombrie , Vlaha, com. Săvădisla, jud. Cluj, punct: Autostrada Borş - Braşov, tronson 2B, km. 42.200 - 45.000. responsabil de şantier: dr. Io an Stanciu ( Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj - Napoca )  2006 , 06 – 30 no iembrie ., Cluj Napoca, jud. Cluj, punct: METRO / Complex comercial POLUS. Responsabil de şantier: Mihai Rotea (Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei)  2005 , 14 februarie – 31 octombrie , Vlaha, com. Săvădisla, jud. Cluj, punct: Autostrada Borş - Braşov, tronson 2B, km. 42.200 - 45.000. responsabil de şantier: II dr. Ioan Stanciu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj - Napoca)  2004, 02 – 16 august , Vălişoara, com Săvăd isla, jud. Cluj, punct: Baza Bechtel . Responsabil de şantier, dr. Călin Cosma (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj - Napoca)  2004, 16 august – 05 decembrie , Vlaha, com. Săvădisla, jud. Cluj, punct: Autostrada Borş - Braşov, tronson 2B, km. 42.200 - 45.000. responsabil de şantier: c.p.II dr. Ioan Stanciu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj - Napoca)  2004, 19 – 31 iulie , Bonţida, com. Bonţida, jud. Cluj, punct: Castelul Bánffy . sub conducerea lui Angel Istrate ( S. C. Damasus SRL).  2004, 05 – 11 iulie , Jac, com. Creaca, jud. Sălaj ( Porolissum ), punct: Pomet – forum . Responsabil de şantier: dr. Alexandru V. Matei ( Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău )  2004, 17 – 23 mai, Ţaga, com. Ţaga, jud. Cluj, punct: Valea Mileului. Responsabil de şanti er: Gheorghe Lazarovici (Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei)  2003, 18 august – 29 august , Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj, punct: Pământul lui Bacsadi . Responsabil de şantier: dr. Ioan Bejinariu ( Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău )  2003, 04 augu st – 17 august , Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj, punct: Cetate . Responsabil de şantier: dr. Horea Pop ( Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău )  2003, 28 iulie – 03 august , Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj, punct: Observator . Responsabil de şantier: dr. Horea Pop ( Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău )  2003 , 09 iunie – 20 iulie , Lazuri, com. Lazuri, jud. Satu Mare, punct: Lubi - Tag. Responsabil de şantier: dr. Ioan Stanciu ( Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj - Napoca )  2002 , 12 august – 28 septembrie , Lazuri, com. Lazuri, jud. Satu Mare, punct: Lubi - Tag. Responsabil de şantier: dr. Ioan Stanciu ( Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj - Napoca )  2002 , 22 iulie – 05 august, Grădiştea de Munte (Sarmisegetusa Regia), com. Orăştioara de Sus, jud. Huned oara, punct: Dealul Grădişte. Responsabil de şantier prof. dr. Ioan Glodariu (Universitatea Babeş - Bolyai, Cluj Napoca)  2001 , 1 0 – 2 5 august, Grădiştea de Munte (Sarmisegetusa Regia), com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara, punct: Dealul Grădişte. Responsa bil de şantier prof. dr. Ioan Glodariu (Universitatea Babeş - Bolyai, Cluj Napoca  2000 , 11 – 26 august, Grădiştea de Munte (Sarmisegetusa Regia), com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara, punct: Dealul Grădişte. Responsabil de şantier prof. dr. Ioan Glodariu ( Universitatea Babeş - Bolyai, Cluj Napoca  1999 , 10 – 23 august, Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj, punct: Castelul Bathory – Turnul de nord . Responsabilul de şantier: Ioan F. Pascu (Home Trade S . R . L . ) Tipul activităţii - c ercetare de teren (periegh eze) - săpături arheologice (preventive şi sitematice) - inventarierea materialului arheologic - activităţi de cercetare şi valorificare a patrimoniului national - activităţi de i ndentificare, salvare şi evidenţ a patrimoniului national - desen tehnic arheologic - organizarea unor expoziţii - prelucrare computerizată com plexe arheologice - participarea la diverse sesiuni şi simpozioane locale, zonale, nationale si internaţionale de comunicări ştiinţifice. Publicaţii  2013 – „Building a pottery kiln – experimental archaeology at Medieşu Aurit (Satu Mare County , Romania )“, în V. Cotiugă şi Ş. Caliniuc (Ed.) Interdisciplinarity Research in Archaeology – Proceedings of the Second Arheoinvest Congress, 7 – 9 June 2012, Iaşi, Romania , B.A.R. – International Series, Editura Archaeopress, Oxford (sub tipar) .  2012 – „Roman Age discoveries from Boineşti - Coasta Boineştilor (Satu - Mare county, Romania)“ , în Wolfang David (Hrsg.) Roms unbekannte Grenze. Kelten, Daker, Römer und Vandalen im Norden des Karpatenbeckens (ca. 400 v.Chr. bis 400 n. Chr.) , Manching, 2012, p. 299 - 304.  2012 – „O fibulă de tip Cociş 19a”, în MARMATIA 10/1, p. 123 - 130.  2012 – „Un cuptor de epocă romană descoperit la Zalău - ISCIP (jud. Sălaj)“, (în colaborare cu D. Băcueţ - Crişan), în Omagiu Doina Ignat , Editura Mega, Cluj - Napoca 2012 (sub tipar).  2012 – “The celtic grave with helmet from Ciumeşti (Satu Mare County, Romania). A history of a discovery and the archaeological file”, în Wolfang David (Hrsg.) Roms unbekannte Grenze. Kelten, Daker, Römer und Vandalen im Norden des Karpat enbeckens (ca. 400 v.Chr. bis 400 n. Chr.) , Manching, 2012, p. 61 - 66.  2011 – “Imports of terra sigillata in the Upper Tisza Basin. Statistic view and historical remarks”, în ANODOS 11/2011 ( Proceedings of the International Conference ARTS AND CRAFTS OVER THE PASSAGE OF TIME ( FROM THE BRONZE AGE TO LATE A NTIQUITY ) (sub tipar).  2011 – „Political changes and ethno - cultural interferences in the Upp er Tisa Basin”, în Analele Universităţii „Spiru Haret” seria Istorie, nr. 14/, 2011, p. 111 – 129.  2010 – „Observaţii asupra unei achiziţii a Complexului Muzeal Arad”, în ANALELE BANATULUI – serie nouă XVIII, 2010, p. 23 - 31, (coautor V. Sava).  2010 – „Răzb oinici ai grupului Padea - Panaghiurski Kolonii şi spaţiul Tisei superioare. Observaţii privind istoria unei elite” în H. Pop, I. Bejinariu, S. Băcueţ - Crişan şi D. Băcueţ - Crişan (Ed.) Identităţi culturale locale şi regionale în context european – Studii de a rheologie şi antropologie istorică – IN MEMORIAM ALEXANDRI V. MATEI , 2010, p. 324 - 338.  2010 – „Echipamentul luptătorului vandal din zona Tisei superioare”, în V. Rusu - Bolindeţ, T. Sălăgean şi R. Varga (Ed.) Studia Archaeologica et Historica in honorem Magi stri Dorin Alicu , Editura Argonaut, Cluj Napoca, p. 493 – 516.  2010 – „Structura statistică a pieselor de armament descoperite în bazinul Tisei superioare (sec. II - III p. Chr.)”, în ANGUSTIA 14, 2010, p. 84 - 95.  2009 – „Istoria timpurie a vandalilor. Surse literare antice şi realităţi arheologice”, în MARMATIA 9/1, 2009 , p. 147 - 170  2009 – „Pintenii germanici din Barbaricum (sec. II – III p. Chr.)”, în CRISIA XXXIX, 2009, p. 55 - 73 .  2005 - „Sanctuarele dacice. Contribuţii la o încercare de reconstituire” , în MARMATIA , 8 / 1, Baia Mare, 2005, p. 183 - 214 .  coautor al rapoartelor de săpătură pentru cercetările arheologice de la Lazuri - Lubi Tag , campania 2003 , Şimleu Silvaniei – Uliu cel Mic , campania 2007 , Vlaha - Pad (Autostrada Braşov - Borş, tronson 2B, km. 43+000 - 44+000) , campaniile 2004 - 200 6 şi Bozânta Mică – Grind , campani ile 2009 şi 2011 - 2012 , în Cronica Cercetărilor Arheologice din România . Comunicări ştiinţifice  Roman pottery in the Upper Tisza Basin : the imports of terra sigillata , la „ Arts and Crafts over the passae of time – from the Bronze Age to Late Antiquity ” organized on occasion of the 20 th anniversary of Trnava University and the 15 th anniversary of Department of Classical Archaeology (19 - 21 October 2012, Pezinok, Slovacia).  A statist ic view on the Roman imports in the Upper Tisza Basin (II nd - IV th century AD) , la Sesiunea Internaţională “Arheologia Mileniului I p. Chr. – ediţia a XI - a ” (23 - 25 august 2012, Ploieşti).  Building a pottery kiln – experimental archaeology at Medieşu Aurit ( Satu Mare County) , la “ Second Arheoinvest Congress – Interdisciplinary Research in Archeology ” (09 - 07 June 2012, Iaşi).  Prezentare raport de cercetare arheologică Bozânta Mică, com. Recea, jud. Maramureş, punct „Grind” – campania 2011 , la “ Sesiunea Naţiona lă de Rapoarte Arheologice – ediţia XLVI ” (23 - 26 mai 2012, Târu Mureş).  Date statistice privin rolul ceramicii de uz comun în cadrul importurilor romane, în Colocviu „ Dincolo de bariere. Remodelând identităţile culturale la sfârşitul antichităţii în Europa Centrală şi de Est " (17 mai 2012, Cluj Napoca).  “ The Przeworsk Culture and the Upper Tisza Basin ” – la Wandering and settled Barbarians in the Carpathian Region and neighboring areas (1 st - 5 th cent.) – International Conference, Nyíreghyháza - Satu Mare Oct. 11 - 14, 2010) .  „ Geographical analysis of La Tène D sites from Upper Tisza Basin ” , la „ Civilizaţii din zone de mlaştină în regiunea Tisei Superioare ” , Csenger – Carei, 25 - 27 iunie 2010 .  “ Piese de armament germanice din Bazinul Tisei superioare ” în Sesiune a Ştiinţifică Anuală a Muzeului Carpaţilor Răsăriteni, ediţia a VII - a , Sfântu Gheorgh e – Arcuş, 11 - 12 noiembrie 2010 .  „ Tehnici de luptă la daci şi la romani. Reenactmentul istoric în beneficiul arheologiei experimentale ” , la Colocviu ştiinţific internaţion al – Civilizaţia geto - dacică. Cercetare - Prezervare - Integrare , Sfântu G heorghe - Arcuş, 02 - 04 iulie 2009 .  “ D ou ă spad e de tip sax din colectia Muzeului Judetean de Istorie Brasov ” la Sesiunea Ştiinţifiică Anuală a Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, ed iţia a VI - a , Sfântu Gheorghe, 28 - 29 noiembrie 2009 .  “ C eramica Przeworsk în nord - vestul României ” la Sesiunea de comunicări a şcolii doctorale 2006 , ediţia a II - a, 16 - 18 mai 2006 . STUDII ŞI CURSURI DE SPECIALITATE  2005 - 2013 - doctorand al Universi tăţii „Babeş - Bolyai”, Facultatea de Istorie şi Filozofie cu tema „ L ocuirea dacică în bazinul Tisei Superioare (sf. sec . I I a. Chr – sec. II I p. Chr. )” .  2005 - absolvent masterat al Universităţii „Babeş - Bolyai”, Facultate a de Ist orie şi Filozofie, secţia „Antichitatea clasică” , cu lucrarea : „Daci şi germani în zona Tisei Superioare în epoca romană imperială, sec. II – IV p. Chr.”  200 4 - absolvent a l departamentului pentru pregătirea personalului didactic, Universitatea Babeş - Bol yai  2004 - în perioada 17.07 – 31.07 participa n t la Programul Internaţional de Specializare în Reabilitarea Patrimoniului Construit – Bonţida 2004, organizat de Institute of Historic Building Conservation, Marea Britanie în colaborare cu Fundaţia Transilva nia Trust  2004 - absolvent al Universităţii „Babeş - Bolyai”, Facultatea de Istorie şi Filozofie, secţia Istorie - A rheologie , cu lucrarea de licenţă intitulată: „Sanctuarele din Dacia preromană”  1997 - absolvent al Liceului Teoretic „Simion Bărnuţiu” (Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj), profil economic, specializarea finanţe - contabilitate .  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Facultatea de Istorie şi Filosofie , Universitatea „ Babeş Bolyai ” , Cluj - Napoca  Princ ipalele subiecte şi Licenţiat în istorie - arheologie Absolvent al departamentului pentru pregătirea personalului didactic calificări însuşite Absolvent de M asterat în Antichitate Clasică Doctorand Arheolog Debutant LIMBA MATERNĂ Română LIMBI STRĂINE E ngleză , franceză - foarte bine, bine CUNOSCUTE Italiană , germană - mediu APTITUDINI ŞI COMPETENŢE soc iabilitate, calm, pragmatism SOCIALE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE abilităţi de sinteză, spirit de echipă, rezistenţă la stres ORGANIZATORICE APTITUDINI TEHNICE Cunoştinţe PC Grafica tridimensională (3 D) Prelucrare imagini pe calculator (Photoshop, Cor ell) PERMIS DE CONDUCERE A şi B ALTE ACTIVITĂŢI Reenactment şi arheologie experimentală ● din 2007 membru fondator în A sociaţia TERRA DACICA AETERNA , Cluj Napoca , vicepreşedinte ● din 2009 membru în Asociaţia HISTARCH, Baia Mare . Proiecte ● 2 010 Coordonator proiect „Tabăra de arheologie experimentală Vălenii Şomcutei 2010 – I”, Proiect finanţat de Consiliul Judeţean Maramureş prin programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul j udeţean, a programelor, pro iectelor şi acţiunilor culturale pe 2010 . ● 2010 Coordonator proiect „Tabăra de arheologie experimentală Vălenii Şomcutei 2010 – II”, Proiect finanţat de Consiliul local Baia Mare prin Programul „Proiecte şi acţiuni culturale nonprofit de interes local în municipil Baia Mare” . ● 2009 – 2010 Membru în cadrul proiectului „Redescoperirea siturilor arheologice. Cartarea siturilor arheologice şi a monumentelor istorice de pe cuprinsul judeţului Maramureş ” , proiect derulat de Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş împreună cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional Maramureş . ● 2011 Coordonator proiect „ArcheoWOW Cetatea Chioarului 2011 – de noi uitate...de arheologi adunate”, Proiect finanţat de Consili ul Judeţean Maramureş prin programul judeţean pentru finanţarea ne rambursabilă din bugetul j udeţean, a programelor, pro iectelor şi acţiunilor culturale pe 201 1. ● 2011 Membru cu funcţia de consilier ştiinţific din partea Asociaţiei Terra Dacica Aeterna în proiectul „Industria dacica - arheologie experimentală între teorie şi practică” , proiect derulat de Muzeul Judeţean Satu Mare şi finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. ● 2011 Asistent coordonator proiect în cadrul proiectului cultural „Mari c ivilizaţii ale antichităţii – ediţia I ”, proiect derulat de Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş şi finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. ● 2012 – 2017 Membru în cadrul proiectului „O arheologie a zonei înalte din Maramureşul istoric”, proiect derulat de Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş împrună cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” - Bucureşti. ● 2012 Asistent coordonator proiect în cadrul proiectului cultural „Mari civilizaţii ale antichităţii – ediţia a doua ”, proiect derulat de Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş şi finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. ● 2009 – 2013 Membru în cadrul proiectului de educaţie muzeală „Muzeul Viu”, proiect derulat de Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş . ● 2013 Asistent coordonator proiect în cadrul proiectului cultural „Mari civilizaţii ale antichităţii – ediţia a treia ”, proiect derulat de Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş şi finanţat de Administraţia Fondului C ultural Naţional. ● 2011 – 2014 Membru în cadrul proiectului „ Crossing the boundaries. Remodeling cultural identities at the end of Antiquity in Central and Eastern Europe. A case study ”, proiect derulat de Academia Română – Institutul de Arheologie şi Ist oria Artei Cluj - Napoca – Departamentul de Arheologie .

Dacii la Moscova – festivalul internațional de reconstituire istorică 2017

De | 2019-10-01T00:21:47+00:00 25 septembrie 2017|

În acest an, în perioada 1-12 iunie 2017, la invitația Asociației «GBU Moskovskie yarmarki», cu suportul Guvernului din Moscova și al Departamentului de Servicii și Comerț din Moscova, a fost organizat festivalul de reconstituire istorică ”Times & Epochs. The Gathering”. Acesta a fost cea mai mare întrunire a pasionaţilor de istorie din toată lumea, fiind reprezentate și reconstituite 12 perioade istorice - de la antichitate până la Al Doilea Război Mondial. Pentru delegația din România, care promova și prezenta valorile și replici ale unor artefacte aparținând civilizației dacice, a fost amenajată o tabără dedicată dacilor, în zona istorică “Kolomenskaya”. Tematica generală în această rezervație istorică de tip muzeu în aer liber a fost “Roma antică și vecinii ei”.