Elena-Luminița Tudor

Elena-Luminița Tudor

LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ Director – Liceul Teoretic ”Nicolae Iorga” Brăila EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 1.09.2015 - pȃnă în prezent Director cu delegație Liceul Teoretic ”Nicolae Iorga”, str. R.S. Campiniu nr.4-6 - Membru al corpului național de experți în management educațional - Membru în Consiliul Consultativ ISJ disciplina limba și literatura română, coordonator al cercului metodic de limba latină, participare la proiect prezidențial pentru reforma învățămîntului ,,România educată”, participare și coordonare la proiecte naționale și internaționale,observator concurs admitere clasa a V-a, responsabil implementare a „Studiului privind consum de tutun, alcool și droguri ilicite în rândul elevilor…”, responsabil informare în cadrul proiectului “Substanțele noi cu proprietăți psihoactive – un pericol real”, activități de voluntariat - Președintele Consiliului de administrație, președinte al comisiei de acordare a burselor școlare, președinte al comisiei de angajare și promovare a personalului didactic auxiliar și nedidactic, președinte al comisiei de acordare a sprijinului financiar, în cadrul programului național de protecție socială ,,Bani de liceu”, președinte al consiliului pentru curriculum, responsabil al comisiei pentru organizarea concursurilor școlare, președinte al comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, președinte al comisiei pentru întocmirea situațiilor statistice, coordonator al comisiei pentru prevenirea actelor de corupție în educație, președinte al comisiei de inventariere, președinte al comisiei pentru organizarea și desfășurarea evaluării naționale, președinte comisia de recunoaștere și echivalare a probei de verificare a cunoștințelor de limba modernă, membru comisia SNAC; - Organizator al olimpiadei de istorie faza județeană(martie 2016) Educație 01.09.2003-01.09.2015 Profesor titular de limba și literatura română Liceul Teoretic ”Nicolae Iorga”, str. R.S. Campiniu nr. 4-6