Editorial

Evoluția limbii reflectă calea spre desăvârșire a spiritului uman. Astfel, perceperea diferenței dintre entitățile animate și cele inanimate a precedat pe cea în care gândirea umană a început să pună accentul pe diferențele de sex, unde femininul a jucat un rol esențial în restructurarea gândirii și, implicit, a limbii. Credem că, din acel moment, cu mai multe mii de ani în urmă, femininul a căpătat un rol din ce în ce mai mai pregnant în viață și în societate, chiar dacă femeia încă nu a ajuns la amploarea maximă a beneficității pe care-i este rînduit de Sus să o acceseze, conștientizeze, accepte, aplice și utilizeze în chip firesc. Ne aflăm în plină derulare a unor schimbări majore, foarte complexe, menite a reduce restanțele acumulate pe acest subiect; să reușim să promovăm, prin urmare, participarea la nesfîrșita roată a adecvărilor benefice ale limbii române la situl sacru – Grădina Maicii Domnului, pămîntul neamului ! – întru unitatea de limbă, neam, cunoaștere, istorie.

                                                                                                     Mihai Vinereanu