Sub protecția Maicii Domnului

În data de 18 august 2018, locuitorii orașului Baia Sprie au fost martorii unui eveniment înălțător: dezvelirea Monumentului Fecioara Maria – Ocrotitoarea Orașului Baia Sprie. În inima băisprienilor, Fecioara Maria ocupă un loc aparte, acela de ocrotitoare a băieșilor(minerilor), deoarece Baia Sprie a fost un oraș prin excelență minier.

Orașul Baia Sprie a fost atestat pentru prima dată în jurul anului 1329, sub denumirea de Civitas Medio Monte. S-a dezvoltat sub auspiciile mineritului local, bogațiile muntelui aducându-i o anumită autonomie și privilegii regale. Indiferent de naționalitateta cetățenilor săi (români, maghiari, germani, polonezi, evrei, ș.a.) aceștia și-au apărat uniți drepturile și libertățile. Sub protecția Maicii Domnului, băisprienii au dat întotdeauna dovadă de iubire creștinească și respect față de toate confesiunile existente.

Privind spre trecutul orașului, manifestările din prezent aduc un omagiu nu numai Fecioarei Maria, ca simbol unificator al credinței indiferent de confesiune, ci și unității comunității noastre. După întunericul perioadei comuniste si libertatea de exprimare post decembristă, a fost pentru prima dată când toate confesiunile creștine și preoții comunității s-au unit într-un singur glas, într-o singură rugă spre Fecioara Maria.

Maramureșul ca zonă istorică găzduiește numeroase biserici, mănăstiri și schituri ridicate în ultimul secol în cinstea Maicii Domnului. Imnuri și pricesne deosebite aduc valoare spirituală slujbelor închinate acesteia, iar reflecția asupra Preasfintei Fecioara Maria ne curățește spiritual chiar și într-o modernitate caracterizată de secularism și respingerea valorilor și normelor creștine care au ghidat societatea umană de mai bine de două milenii.

Prin dezvelirea monumentului Fecioara Maria – Ocrotitoarea Orașului Baia Sprie acum la 100 de ani de la Marea Unire, comunitatea noastră s-a unit în reafirmarea valorilor creștine unificatoare, dătătoare de speranță și capabile să se dezvolte multilateral și autentic.

Închei prin a mărturisi că la baza oricărei comunități temelia trebuie să fie respectul, dragostea și înțelegerea – doar astfel armonizați putem construi în Grădina Maicii Domnului lucruri de valoarea culturală și spirituală care să dăinuie din prezent spre viitor, ca un far de lumină spre binele ce o să vină.