EMINESCU ŞI MORALA CREŞTINĂ

De | 2019-10-01T22:09:56+00:00 22 iunie 2016|

Asistăm la ieşirea din matca firească a istoriei, în care instituţiile au avut un rol extrem de important, mai ales Școala şi Biserica. Receptarea operei lui Mihai Eminescu, din punctul de vedere al credinței creștine, se află în totală contradicție manifestată pe două planuri, cu atitudini diferite, chiar opuse, în ceea ce priveşte religiozitatea lui. Două cărți, una scrisă de Iosif Niculescu și alta scrisă de Răzvan Codrescu, ilustrează aceste atitudini. Eminescu este primul, în 1881, care a descris în Luceafărul crearea universului, cu mult înainte de revoluţia tehnico-ştiinţifică spaţială, a dezvoltării ştiinţei astrofizicii, prin care s-a confirmat faptul că această creaţie a macrocosmosului, este în concordanţă cu punctul de vedere biblic. Rezultatele cercetării au fost acceptate de toţi oamenii de ştiinţă şi s-a lansat teoria, formulată de astronomul englez, Fred Hoyle (1950), sub numele Big-Bang. Dezgustul şi tristeţea faţă de nerespectarea adevăratelor valori creştine sunt exprimate în versurile Scrisorii II. Angajarea lui Eminescu în apărarea creştinismului începe cu 12 februarie 1879, data publicării articolului Liber-cugetător, liberă-cugetare, în paginile ziarului Timpul.

Romanța unui poet uitat

De | 2015-03-15T16:26:25+00:00 23 decembrie 2014|

Vasile Militaru a fost unul dintre marii poeţi ai literaturii române interbelice, al cărui nume a fost făcut uitat de către regimul comunist. Un poet traditionalist în privinţa temelor abordate, a luptat prin versurile sale atât pentru păstrarea valorilor neamului, dar mai ales împotriva abuzurilor comuniste. Demersurile sale l-au aruncat în mâinile celor împotriva cărora milita, din care nu a mai putut scăpa. Confortul l-a găsit în braţele religiei, îndreptându-se către lirica religioasă, care i-a adus şi un premiu al Academiei Române. Naţionalist, iubitor al patriei şi al pământului, fiu de plugar, insuflă versurilor sale aceeaşi inocenţă şi simplitate a spaţiului rural, un topos arhaic, mitic, un loc care musteşte de spiritualitate. Interesele sale s-au manifestat şi în alte domenii culturale, drept pentru care a ţinut şi conferinţe pe teme economice sau educaţionale, conferinţe deosebit de apreciate, la fel ca şi poeziile sau fabulele sale. Contribuţia lui la dezvoltarea liricii religioase, precum şi eforturile susţinute pe care le-a depus pentru salvarea naţiunii române îl transformă pe Vasile Militaru într-un adevărat poet martir, care, din păcate, a nu a putut supravieţui condiţiilor închisorilor comuniste, dar care nu a renunţat la crezurile sale şi la credinţă nici în cele mai grele momente. Se cuvine, aşadar, să-i reabilităm numele Omului Vasile Militaru şi să-l reaşezăm la loc de cinste alături de scriitorii interbelici.