Isăroiu I. Ion-Gheorghe

Isăroiu I. Ion-Gheorghe

Numele: Isăroiu I. Ion-Gheorghe Adresa: str.Craiovei, bl. 30, sc. C, ap. 1, Piteşti, jud. Argeş, Telefon: 0248/253276 E-mail: isaroiuion@yahoo.com Naţionalitatea: română Data şi locul naşterii: 26.06.1956, Priboieni, jud.Argeş. Studii: - Şcoala Generală Priboieni (1963-1973). - Seminarul Teologic din Bucureşti (1973-1978). - Satisfacerea serviciului militar termen redus (1978-1979). - Institutul Teologic de grad universitar din Bucureşti (1979-1983). - Licenţiat în Teologie în anul 1983 cu teza: Sensul activ al iubirii creştine - Studii de doctorat la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (1999-2004). - Licenţiat al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti (2006). - Doctor in muzică la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti cu titlul tezei:Cultura muzicală românească de tradiţie bizantină in zona Argeş, sec.XIX-XX, susţinută la data de 14.06.2004, având ca îndrumător ştiinţific pe Prof. univ. dr. Sebastian Barbu-Bucur. Activitate profesională: - Hirotonit diacon la data de 27.11.1983. - Hirotonit preot la data de 30.11.1983 pe seama Parohiei Priboienii de Sus, unde îmi desfăşor activitatea pastoral-misionară şi in prezent. - Dirijor al corului cadrelor didactice din com.Priboieni, jud.Argeş (1988-1990). - Asistent univ. la Facultatea de Teologie în cadrul Universităţii din Piteşti (1996-1997) - Lector univ. titular la catedra de muzică bisericească si ritual în cadrul Facultăţii de Teologie din Piteşti (1997-2006). - Conferenţiar universitar titular (2007) – la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Piteşti. - Dirijor al corului Facultăţii de Teologie din Piteşti din anul 1997. - Dirijor al corului „Preot Ion Ionescu” din oraşul Topoloveni (2004), formaţii cu care am susţinut concerte în localitate cât şi în afara localităţii, participant activ la concursul Internaţional de Muzică Corală „D. G. Kiriac”- Piteşti. Activitate didactică: - Predau cursul de muzică la Facultatea de Teologie din Piteşti la anii I-IV - Conduc seminariile de muzică. - Îndrum şi conduc lucrările de licenţă ale studenţilor, precum şi lucrările didactice ale preoţilor, în vederea obţinerii gradului I didactic. - Între anii 2000-2005, am fost numit secretar al Comisiei de admitere in învăţământul superior. - Predau cursuri misionare de vară pentru preoţi în cadrul Facultăţii de Teologie din Piteşti. - Membru activ in comisia de etică a Universităţii din Piteşti. - Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (2007) Distincţii obţinute: - Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România pentru volumul Ghelasie Basarabeanu „Doxastar” elaborat în colaborare cu Prof. univ. dr. Sebastian Barbu -Bucur.

Corul “Preot Ion Ionescu” din Topoloveni – trecut, prezent și viitor

De | 2019-10-06T13:56:55+00:00 16 iunie 2017|

Corul “Preot Ion Ionescu” al Casei de Cultură din Topoloveni are o vechime de peste o sută de ani, cu o activitate artistică neîntreruptă până astăzi. Cel care a pus bazele unei formații corale in Topoloveni a fost învățătorul Dumitru Mihalache. Din anul 1947, formația corală a fost condusă de talentatul și neobositul preot Ion Ionescu care, timp de 57 de ani, s-a străduit să ridice nivelul artistic al corului la înălțimi nebănuite. Corul din Topoloveni a concertat cu mult succes atât în țară cât și în străinătate, aducând plus –valoare micuțului oraș de pe malul Cârcinovului. Din anul 2005, corul este condus de preot prof. Ion Isăroiu, care a îmbunătățit repertoriul cu piese corale din muzica corală universală a întinerit formația prin adăugarea de noi membri, astfel încât să poată participa la Festivaluri Naționale și Internaționale, în țară și în străinătate, continuînd cu brio tradiția corală românească. În ultimii 30 de ani, corul a concertat la mai multe Festivaluri din străinătate, ca de exemplu: Polonia, Republica Moldova, Grecia, Italia, Bulgaria, Ungaria, Turcia(Istambul), având în plan să participle și la alte concerte naționale și internaționale.