COLECŢIA NUMISMATICĂ DAN STĂNOIU

În anul 1985 Muzeul de Istorie Roşiorii de Vede a primit o importantă donaţie de piese numismatice care au aparţinut inginerului diplomat Dan Stănoiu.

După încetarea din viaţă a diplomatului, soţia acestuia, dr. Marcela Stănoiu, a ţinut să respecte dorinţa soţului său de a dona bogata colecţie numismatică Muzeului de Istorie Roşiorii de Vede.

Muzeul din Roşiorii de Vede a beneficiat de această donaţie datorită faptului că Dan Stănoiu s-a născut în acest oraş la 30 ianuarie 1900, ca fiu al Alexandrinei Stănoiu, din Câmpulung Muscel şi al lui Gheorghe Stănoiu din Roşiorii de Vede. Studiile liceale le începe la Piteşti şi le încheie la liceul Gheorghe Lazăr din Bucureşti.

 

1

 

Inginerul diplomat Dan Stănoiu, în peregrinările sale prin lume şi datorită pasiunii sale pentru numismatică, a reuşit să adune o mulţime de monede şi bancnote din diferite ţări.

În afară de această colecţie, adunată de-a lungul timpului, Dan Stănoiu a mai primit şi diferite ordine, medalii şi decoraţii pentru activitatea sa diplomatică şi pentru participarea la Primul Război Mondial.

Astfel, la 31 august 1923 era numit membru al Ordinului ”Coroana României” în grad de Cavaler, la 8 iulie 1924 primea Medalia „Victoria” a marelui războiu pentru civilizaţie 1916-1921, o zi mai târziu fiind numit membru al Ordinului „Steaua României” în grad de Ofiţer. Peste patru ani, la 4 februarie 1928 este numit membru al Ordinului ”Coroana României” în grad de Comandor. La 5 martie 1936 i s-a conferit Crucea „Meritul Sanitar” clasa I, pentru activitatea din timpul războiului din 1916-1919, iar la 9 mai 1939 a primit Medalia Centenarului regelui Carol I.

O parte din aceste medalii şi decoraţii se află în donaţia făcută Muzeului Municipal de Istorie Roşiorii de Vede.

Donaţia are o importanţă deosebită atât datorită numărului mare de piese din care este alcătuită, cât şi varietăţii acestora. Astfel au fost donate 2 288 de piese dintre care 760, reprezentând 34,09%, sunt emisiuni româneşti.

 

2

 

3

 

Colecţia cuprinde 1 686 de monede, 17 medalii şi decoraţii, 37 de jetoane, 3 insigne de botez şi 545 bancnote.

Cea mai veche emisiune este o monedă romană imperială din timpul împăratului Traian, iar cea mai recentă o monedă de 1 cent emisă de Statele Unite în 1972.

Monedele antice şi medievale nu sunt foarte bine reprezentate. În colecţie se întâlnesc doar două monede romane imperiale, două monede bizantine şi 7 monede poloneze de la sfârşitul secolului al XVI –lea.

În ceea ce priveşte moneda modernă şi contemporană se remarcă  o mare diversitate a emitenţilor. Sunt prezente 457 de piese româneşti, reprezentând 27,11% din totalul monedelor, emisiuni ale statelor europene dar şi din zone mai îndepărtate, cum ar fi: Columbia, China, Japonia, Vietnam, Venezuela, Zambia, probabil state în care inginerul dan Stănoiu şi-a exercitat serviciul diplomatic.

Din cele 17 medalii şi decoraţii 9 sunt româneşti, majoritatea fiind primite de colecţionar, restul de 8 fiind emise în  Germania şi U.R.S.S.

Dintre jetoane ar fi de amintit cele telefonice emise în România şi în Ungaria şi cele ale Departamentului Silviculturii şi ale muncitorilor din Valea Jiului.

Mărturiile de botez sunt foarte slab reprezentate în colecţie şi toate trei datează din deceniile 3-4 ale secolului XX.

Din totalul de 545 de bancnote, 263, reprezentând 48,5%, sunt emisiuni româneşti. Spre deosebire de monede din colecţie care, după cum s-a văzut, sunt emise în state mai apropiate sau mai depărtate de România, majoritatea bancnotele din colecţie sunt emise în ţări europene: Germania 88 de bancnote, Austro-Ungaria 53, Polonia 24, Franţa 16, Bulgaria 27, Cehoslovacia 34 de bancnote. Numai 7 bancnote sunt emise în state mai îndepărtate: 3 în Brazilia, 2 în Chile, 1 în Cuba şi 1 în Argentina. Majoritatea bancnotelor au fost emise în prima jumătate a secolului XX.

Donaţia Dan Stănoiu completează colecţia numismatică a Muzeului de Istorie Roşiorii de Vede, îmbogăţind în special partea modernă şi contemporană a acesteia.