Debutul unei Etnoteologii românești

 

 Ideea realizării unei asemenea lucrări o port de mulți ani în suflet, ca pe o povară scumpă.

După 1989, am început publicarea unui serial de articole menite să explice și să comenteze proverbe și expresii românești cu conținut religios[1]. Articolele s-au bucurat de un ecou foarte favorabil din partea presei și a publicului cititor. Asta m-a încurajat și am continuat cercetările în această direcție, ceea ce a făcut ca să public asemenea materiale și în niște volume speciale[2]. Descopeream în acele crâmpeie de gândire profunzimi nebănuite, care dovedeau nu numai cunoașterea învățăturii creștine, ci și puterea de creație, de sinteză și de exprimare a autorului anonim. Două mii de ani de creștinism pe pământul românesc își spuneau cuvântul cu prisosință și în această specie folclorică: proverbul. Alături de alte specii folclorice, precum colindele și legendele, alături de complexul de tradiții și obiceiuri religioase, care încununează curgerea anului sau a vieții omenești, proverbele religioase formează o bază documentară solidă pentru alcătuirea unei etnoteologii românești. Câteva studii pertinente în acest sens s-au realizat, dar e prea puțin față de volumul imens de material existent.

Oprindu-mă asupra proverbelor, am încercat să realizez câteva lucrări tematice de sinteză în volume[3] sau sub formă de articole sau studii.[4] M-am izbit de fiecare dată de o bibliografie vastă, greu de parcurs și sintetizat. Se impunea tot mai mult realizarea unui instrument de lucru, care să faciliteze studiul cercetătorului care dorea să alcătuiască studii și comentarii pe o temă atât de importantă precum religia.

Un dicționar de proverbe religioase românești era foarte important, dar alcătuirea lui însemna un volum imens de muncă. Am socotit potrivit să încep cu cea mai vastă colecție de proverbe, cea a lui Iuliu Zanne[5]. Pentru aceasta, am selectat din cele zece volume  ale colecției ceea ce am considerat că are legătură cu gândirea și viața religioasă a omului din popor. Ce-i drept, nu toate piesele cuprinse în monumentala colecție a lui Iuliu Zanne sunt proverbe veritabile propriu-zise, ci unele sunt citate sau cugetări ale unor intelectuali ai vremii, dar, din fericire, acestea sunt foarte puține, chiar nesemnificative. Am ales colecția lui Iuliu Zanne, fiindcă ea adună aproape exhaustiv cam tot ce s-a publicat în domeniul proverbelor de la începuturile culturii române scrise până la sfârșitul secolului al XIX-lea, la care s-au adăugat culegerile directe pe teren ale autorului sau ale unor intermediari.

Am încercat să realizez o selecție cât mai riguroasă, dar… toate așteptările au fost depășite, fiindcă s-au realizat nu mai puțin de trei volume[6].  Ar urma ca să mai adăugăm aproximativ un volum cu proverbe cu conținut religios, folosind colecțiile mari de proverbe publicate de la 1900 până azi. Dacă va ajuta Dumnezeu!

La realizarea volumelor de față, am avut în vedere câteva teme mari, pe care le-am ilustrat cât am putut mai bine cu material corespunzător, astfel:

  • Proverbe și expresii cu caracter dogmatic: cele privitoare la Dumnezeu(creator, conducător, mântuitor și judecător), creația lumii, om(trup, suflet, mântuire), Maica Domnului, biserică, cruce, sfinți, icoane, Sfintele Taine, viață, moarte, judecată, rai, iad, diavol etc.;
  • Proverbe și expresii cu caracter moral: cele privitoare la virtuți(credință, nădejde, dragoste, curaj, dreptate, cumpătare, înțelepciune etc.), păcate și vicii (alcoolism, hoție, crimă, corupție, mită, desfrâu, dușmănie, invidie etc.);
  • Proverbe și expresii cu caracter canonic: cele privitoare la comportamentul episcopului, preotului, călugărului, la Sfintele Taine(în special căsătoria, familia) etc.;
  • Proverbe și expresii religioase cu caracter liturgic: cele privitoare la sărbători, slujbe, materiale și obiecte liturgice, la comportamentul credinciosului   în biserică, la Sfintele Taine etc.;
  • Proverbe și expresii religioase necreștine: cele privitoare la soartă, superstiții de tot felul, farmece, descântece, personaje mitologice ș.a., socotind că acestea, în mare parte, sunt reminiscențe ale unor vechi religii precreștine din spațiul românesc sau ale unor religii ale altor popoare cu care românii au intrat în contact de-a lungul timpului.

Am însoțit o bună parte din aceste proverbe de note de subsol, în care am făcut comentariile și precizările ce le-am socotit necesare pentru înțelegerea mai bună a unităților paremiologice citate. Acolo unde au fost explicații bine întemeiate ale lui Iuliu Zanne le-am preluat,  fie integral, fie parțial, făcând  mențiunile cuvenite.

Cel mai competent paremiolog al lumii la ora actuală, Domnul Prof. Univ. Dr. Wolfgang Mieder de la Universitatea din Vermont(S.U.A.), vechi prieten al subsemnatului, era de-a dreptul uimit, aflând de o zestre paremiologică de factură religioasă atât de bogată în cultura română. Dumnealui îmi făcea precizarea,  că încercări de realizare a unui astfel de gen lucrări au mai fost făcute și în cultura altor  popoare,[7] dar puține se pot mândri cu un volum atât de vast de material documentar.

Sperăm că într-un timp foarte scurt vor vedea lumina tiparului și celelalte volume.

Realizarea acestor volume constituie un pas important spre realizarea unor studii mai profunde de etnoteologie românească, bazată și pe proverbe. Aceasta este o necesitate, fiindcă teologii, în special, când au abordat teme de acest gen s-au bazat mai ales pe genul liric, respectiv pe colinde.

Lucrarea noastră era necesară în peisajul cultural românesc actual, pentru a dovedi, încă o dată, dacă mai era cazul, câteva adevăruri fundamentale:

  • Poporul român are o vechime milenară în spațiul carpato-danubian;
  • Poporul român are o continuitate neîntreruptă pe acest teritoriu, elemente din vechile religii precreștine regăsindu-se atât în proverbe, cât și în alte genuri folclorice;
  • Poporul român s-a născut creștin, ceea ce a făcut ca să-și însușească deplin învățătura creștină nealterată, s-o păstreze cu sfințenie ca pe un dascăl de cuget și simțire, ca pe o călăuză sfântă a vieții, ca pe o pavăză și un reazim la vremuri de nevoie;
  • Poporul român a avut capacitatea să recepteze învățătura creștină în nuanțele ei cele mai subtile încă înainte de apariția culturii scrise. Am putea spune, fără teama de a greși, că poporul român a fost cel mai mare teolog al românilor dintotdeauna;
  • Limba română s-a dovedit a fi capabilă la 1688 să recepteze și să redea cu fidelitate Biblia, fiindcă ideile și terminologia specifică se plămădiseră îndelung în creuzetul gândirii și vorbirii populare, proverbele și colindele fiind dovezi incontestabile în acest sens.

Sperăm că lucrarea noastră să fie de un real folos cercetătorilor și cititorilor.

Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda

[1] A da acatiste, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  II(1990), nr.  63(7 apr. ), pp.  2-3; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  9 – 10; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  7 – 8; A da dracului, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XIV(2003), 17 oct. , p.  5; 21 oct. , p. 5; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  11 – 14; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  24 – 27; Adio! în ,,Vestitorul Ortodoxiei”, București, an.  II(1990), nr.  13-14(1-30 iul. ), p. 11; în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XIV(2003), 22 oct. ,; 24 oct. , p. 5; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  15 – 17; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  34 – 36; A fi Eva, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XIV(2003), 25-26 oct. , p. 3; 28 oct. , p. 5; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  18 – 21; A fi fără suflet, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XIV(2003), 29 oct. , p. 5; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  22 – 23; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  53 – 54; A fi negru la suflet, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XIV(2003), 30 oct. , p. 5; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  24 – 25; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  63 – 64; A fi ușă de biserică, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  II(1990), nr.  66(11 apr. ), pp. 2-3; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  26 – 27; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  71 – 72; A fluiera în biserică, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XIV(2003), 31 oct. , p. 3; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  28 – 29; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  79 – 80; A lua pe suflet, în ,,Radical”, Tr.  Severin, an.  III(1997), nr.  69(17 febr. ), p.  3; în vol.  Proverbe și expresii religioase, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc” vol.  II, 1991, pp.  19 – 20; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, p.  30; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  87 – 88; A pune cruce, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  VII (1995), nr.  1350(19 mai), p. 1; an.  XIV(2003), 1-2 nov. , p.  3; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, p.  31; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  95 – 96; A vedea moartea cu ochii, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  II(1990), nr.  176(19 sept. ), p. 3; A scoate sufletul, în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  32 – 34; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  104- 106; A se înghesui ca baba la rai, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  VIII(1996), nr.  1512(4 ian. ), p. 7; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  35 – 36; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  111 – 113; Așa i-a fost scris! în ,, Vestitorul Ortodoxiei”, București, an.  II (1990), nr.  12(1 iul. ), pp. 3-4; în ,,Lumină din lumină”, Iași, an.  II(1991), nr.  5(15 mart. ), p. 1; în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XIV(2003), 4 nov. ; 5 nov. , p.  3; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  39 – 41; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  131 – 133; A vedea moartea cu ochii, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  II(1990), nr.  176(19 sept. ), p. 3; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  37 – 38; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  122 – 123 ; Baba este talpa iadului, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XIV(2003), 11 nov. , p.  5; 12 nov. , p.  3; 13 nov. , p. 3; 14 nov. , p. 3; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  42 – 45; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  140 – 144; Bată-te Dumnezeu, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  II(1990), nr.  55(27 mart. ), p.  2-3; în vol.  Proverbe și expresii religioase, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc” vol.  II, 1991, pp.  20 – 21 ; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  46 – 47; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  149 – 150 ; Bătaia e ruptă din rai, în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  156 – 158; în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  II(1990), nr.  163(31 aug. ), p. 2; în vol.  Proverbe și expresii religioase, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc” vol.  II, 1991, pp.  21 – 22 ; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  48 – 49; Bea, Gheorghe, aghiasmă! în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  II(1990), nr.  83(9 mai), pp. 2-3; în vol.  Proverbe și expresii religioase, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc” vol.  II, 1991, pp.  23 – 24; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  50 – 51; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  164 – 165; Biciul lui Dumnezeu, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XIV(2003), 18 nov. , p. 3; 19 nov. , p. 3; în ,,Vestitorul Ortodoxiei”, București, an.  III(1991), nr.  35-36(1-15 mai), p. 5; în vol.  Proverbe și expresii religioase, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc” vol.  II, 1991, pp.  24 – 26; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  52 – 54; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  173 – 176; Bogdaproste! în ,, Telegraful Român”, Sibiu, an.  CXXXVIII (1990), nr.  33-34(1 sept. ), pp. 3-4; în vol.  Proverbe și expresii religioase, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc” vol.  II, 1991, pp.  27 – 30 ; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  55 – 58; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  183 – 187 ; Ca de la cer la pământ, în ,,Telegraful Român”, Sibiu, an.  CXXXVIII(1990), nr.  23-24(25 iun. ), p. 3; în vol.  Proverbe și expresii religioase, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc” vol.  II, 1991, pp.  30 – 33; în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XIV (2003), 28 nov. , p.  3; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  59 – 62 ; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  194 – 198 ; Cum e sfântul și tămâia, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  III(1991), nr.  256(22 ian. ), p. 3; în vol.  Proverbe și expresii religioase, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc” vol.  II, 1991, pp.  36 – 37; în ,,Revista Română de Studii Etnoistorice”, 2007, 7, iul. (http:// studiietnoistorice.  wordpress); în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  66 – 67; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  215 – 217; De unde nu este, nici Dumnezeu nu cere! în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XIV(2003), 3 oct. , p. 3; 4-5 oct. , p.  3; în ,,Telegraful Român”, Sibiu, an.  CXXXIX (1991), nr.  5-8(1-15 febr. ), p. 7; în vol.  Proverbe și expresii religioase, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc” vol.  II, 1991, pp.  37 – 40; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  68 – 71; Dumnezeu bate cu anul, nu cu ceasul! în vol.  Proverbe și expresii religioase, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc” vol.  II, 1991, pp.  40 – 42; în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XIV(2003), 7 oct. , p.  4; în ,,Dor de dor”, Dor Mărunt – Călărași, 2005, nr.  2(aug. ), p. 10; în ,,Telegraful Român”, Sibiu, an.  CXXXVIII(1990), nr.  45-46 (1 dec. ), p.  3; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  74 – 76; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  232 – 234; Dumnezeu nu doarme! în vol.  Proverbe și expresii religioase, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc” vol.  II, 1991, pp.  42 – 44; în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XIV(2003), 8 oct. , p. 3; în ,,Vestitorul Ortodoxiei”, an.  II(1990), nr.  23-24(dec. ), p. 6; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  77 – 79; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  241 – 243; Este un Dumnezeu! în vol.  Proverbe și expresii religioase, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc” vol.  II, 1991, pp.  45 – 47; în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XIV(2003), 9 oct. , p. 5; 10 oct. , p. 5; în ,,Luminătorul”, Chișinău, Moldova, 2006, 1(ian. – mart. ), pp. 54-56; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  80 – 83; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  250 – 253; Ești o Eva, în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  44 – 47; Fără nici un Dumnezeu! în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XIV(2003), 11-12 oct. , p. 5; în ,,Vestitorul Ortodoxiei”, București, an.  II(1990), nr.  11(1-15 iun. ), p. 6; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  84 – 86; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  260 – 262; Fă-ți cruce! în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  II(1990), nr.  111(20 iun. ), p. 3; în vol.  Proverbe și expresii religioase, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc” vol.  II, 1991, pp.  47 – 48; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  87 – 88; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  269 – 270; Fiecare cu crucea lui, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  VII(1995), nr.  1344(11 mai), p. 2-3; an.  XIV(2003), 14 oct. , p. 5; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  89 – 91; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  271 – 273; Iarba dracului, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  V(1993), nr.  898(17 aug. ), p. 2-3; an.  XIV(2003), 15 oct. , p. 5; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  92 – 93; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  279 – 280; La omul fără suflet trebuie om fără Dumnezeu, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XIV(2003), nr.  3542(2 dec. ), p. 5; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  99 – 101; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  301 – 303; Mare-i grădina lui Dumnezeu, în ,,Telegraful Român”, Sibiu, an.  CXXXIX(1991), nr.  9-10(1 mart. ), p. 3-4; în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XIV(2003), 9 dec. , p. 5; 10 dec. , p.  3; în ,,Luminătorul”, Chișinău, Moldova, 2006, nr.  4(iul.  – aug. ) pag.  51-53; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  102 – 105; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  310 – 313; Muierea l-a îmbătrânit pe dracu’, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  V(1993), nr.  884(28 iul. ), p. 3; an.  VIII(1996), nr.  1525(23 ian. ), p. 5; an.  XIV(2003), 13-14 dec. , p. 3; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  110 – 112; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  350 – 352; Nu te înghesui ca baba la rai, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XIV(2003), 16 dec. , p. 3; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  113 – 114; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  359 – 360; Omul lui Dumnezeu și omul dracului, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  IX(1997), nr.  1798(13 febr. ), p. 5; an.  XIV(2003), 18 dec. , p.  5; 19 dec. , p. 6; în ,,Iosif Vulcan”, Sydney, Australia, 2006, nr.  10(apr. -iun. ), pp. 10-11; în ,,Monitorul Cultural”, 2007, ediție on-line (http://monitorcultural.wordpress. com); în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  115 – 117; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, vol.  III, 2008, pp.  7 – 9; Omul sfințește locul, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XIV(2003), 20-21 dec. , p. 4; în ,,Luminătorul”, Chișinău, 2006, 3(mai – iunie), pag.  55-57; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  118 – 120; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, vol.  III, 2008, pp.  17 – 20; Pe cine Dumnezeu iubește, îl și ceartă, în ,,Cuvânt și suflet”, Iași, an.  II(1991), nr.  1(28 ian. ), p. 2, 4 ; în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XV(2004), 22 ian. ,p. 6; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  121 – 123; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, vol.  III, 2008, pp.  26 – 28; Pe unde iese cuvântul iese și sufletul, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XV(2004), 29 ian. , p. 5; 30 ian. , p. 5; 31 ian.  -1 febr. , p. 5; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  124 – 127; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, vol.  III, 2008, pp.  36 – 39; Râde om de om și dracu de toți, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  V(1993), nr.  887(31 iul. -1 aug. ), p. 2; an.  XV (2004), 23 ian. , p. 6; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  128 – 129; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, vol.  III, 2008, pp.  46 – 47; Să nu faci ce face popa, ci să faci ce zice popa, în ,,Telegraful român”, Sibiu, 1994, nr.  31-34, p. 6; în ,,Datina”, Tr.  Severin, XV(2004), 5 febr. , p. 3; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  133 – 135; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, vol.  III, 2008, pp.  65 – 68; Să nu juri strâmb!, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  VI(1994), nr.  1012(27 ian. ), pp.  2-3; în vol.  Al.  Stănciulescu-Bârda, Istoria clipei, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 1999, pp.  199-200; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  303 – 304; Sărut mâna, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  VII(1995), nr.  1299(9 mart. ), p.  2; an.  XV(2004), 6 febr. , p. 5; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  136 – 137; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, vol.  III, 2008, pp.  76 – 78; Sângele apă nu se face, în ,,Luminătorul”, Chișinău, Moldova, 2005, nr.  2, mart. -apr. , p. 8; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, vol.  II, pp.  144 – 145; Sângele Domnului, în ,,Datina”, Tr.  Severin, XV(2004), 3 febr. , p. 5; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  130 -132; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, vol.  III, 2008, pp.  56 – 58; Sufletul când pătimește, tot trupul se ofilește, în ,,Datina”, Tr.  Severin , an.  XV(2004), 7-8 febr. , p. 5; 10 febr. , p. 3; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  140 – 142; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, vol.  III, 2008, pp.  86 – 88; Știe Dumnezeu al cui e colacul! în ,,Vestitorul Ortodoxiei”, București, an.  II(1990), nr.  19-20(oct. ), p. 7; în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XV(2004), 28-29 febr. , p. 3; 2 mart.  p.  4; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  143 – 145; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, vol.  III, 2008, pp.  95 – 98; Taie popa limba, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  V(1993), nr.  915(9 sept. ), p.  2; an.  VII(1995), nr.  1289(23 febr. ), p.  2-3; an.  XV(2004), 13 febr. , p. 3; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  146 – 147; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, vol.  III, 2008, pp.  105 – 107; Toma necredinciosul, în ,,Călăuză Ortodoxă”, Galați, 1996, 90(apr. ), p. 17; în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  VII (1995), nr.  1353(24 mai), p.  3; an.  XV(2004), 19 febr. , p. 3; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  148 – 149; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, vol.  III, 2008, pp.  116 – 118; Unde baba face, dracul nu desface, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XV(2004), 4 mart. , p. 3; 5 mart. , p. 3; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  152 – 154; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, vol.  III, 2008, pp.  145 – 148; Unde pune el mâna, pune și Dumnezeu mila, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  IX(1997), nr.  1790(1-2 febr. ), p. 5; în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  XV(2004), 21-22 febr. , p. 3; 25 febr. , p. 5; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  155 – 157; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, vol.  III, 2008, pp.  154 – 156; Unde sunt mulți copii, acolo e binecuvântarea lui Dumnezeu, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  IX(1997), nr.  1820(15-16 mart. ), p.  5; an.  XV(2004), 17 febr. , p. 3; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  150 – 151; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, vol.  III, 2008, pp.  136 – 138; Viața fără sărbători e a un drum fără conac, în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  158 – 160; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, vol.  III, 2008, pp.  164 – 166; Zău, în ,,Datina”, Tr.  Severin, an.  II(1990), nr.  46(14 mart. ), pp.  2-3; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, p.  161; în vol.  Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, vol.  III, 2008, pp.  128 – 129.  În afară de acestea, credem că mai sunt și altele, care, momentan, ne scapă.

[2] Proverbe și expresii religioase, 3 vol. , Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 1991-1992; Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2004, p. 350 pag. ;

[3] Justiția și proverbul românesc, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2005, 120 pag. ; Sfintele Taine și proverbele românești, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2012, 88 pag. ;

[4] Sfintele Taine reflectate în proverbele românești, în vol.  Mehedinți – Istorie, Cultură și Spiritualitate, Dr.  Tr.  Severin, Editura Didahia, vol.  IV, 2012, pp.  267-313; Aspecte istorice în proverbele românești, în ,,Mărturie Ortodoxă”, Haga, Olanda, an.  II(1983), nr. 5, pp. 146-170; în ,,Proverbium Dacoromaniae”, Tr.  Severin, an.  I(1984), pp. 53-67; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  162 – 181; Aspecte politico-sociale în proverbele românești, în ,,Proverbium Dacoromaniae”, Tr.  Severin, an.  II(1987), pp.  7-12; an.  III (1988), pp.  14-22; în ,, Mărturie Ortodoxă”, Haga, Olanda, an.  VI (1987), nr.  10, pp. 181-208; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  205 – 221; Boli și remedii în proverbele românești, în ,,Viața medicală”, București, an.  XXXVIII(1990), nr.  3 (mart. ), pp. 67-71(în colab. ); în ,,Proverbium Dacoromania”, Tr.  Severin, vol.  IV (1989), pp. 45-46; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  244 – 251; Conceptul de bătrânețe în proverbele românești, în vol.  Abstracts, rezumatele Congresului Național de Gerontologie și Geriatrie (București, 1988, iun. 9-11), supliment la ,,Romanian Journal of Gerontology and Geriatrios”, București, t.  IX(1988), nr.  1, pp. 97-98; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  230 – 236; Copilul în proverbele românești, în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  222 – 229; Despre bătrânețe în proverbele românești, în ,,Îndrumătorul pastoral”, Galați, 1989, pp. 115-119; Elemente de drept cutumiar în paremiologia românească, în „Mitropolia Olteniei”, Craiova, 2006, nr.  1-4(ian.  – apr. ), pp. 78-112; Elements of national history reflected in Romanian Proverbs, în ,,East European Quarterly”, University of Boulder, Colorado, S. U. A. , an.  XXIV(1991), nr.  4 (ian. ), pp.  513-528; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  182 – 204; Fitologie și fitotehnie în proverbele românești, în vol.  Al X-lea Simpozion național de Istorie și Retrologie Agrară a României, Baia – Mare, 1988, pp.  289 – 290; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  260 – 266; La vieillesse dans les proverbes roumains, în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  237 – 243 ; Préoccupations parémiologiques dans le Départament Mehedintzi (Roumanie), în ,,Proverbium”, University of Vermont, Burlington(S. U. A. ), an.  VI(1989), pp. 207-220; Proverbele – documente ale originii și continuității românești, în ,,Proverbium Dacoromaniae”, Tr.  Severin, an.  IV (1989), pp. 42-44; în vol.  Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, pp.  252 – 259; Proverbul – document de limbă și istorie românească, în ,,Anuarul Arhivei de Folclor”, an.  XIII-XIV(1991-1993), Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, 1993, pp.  454-457; Sfintele Taine reflectate în proverbele românești(I), în ,,Răstimp”, Tr.  Severin, an.  XIV(2011), nr.  2, pp.  3-8; nr.  3(57), pp.  8-13; nr.  4, pp.  17-21; an.  XV (2012), nr.  2, pp.  38-40; The Concept of old age in the Romanian Proverbs, în vol.  Abstracts, rezumatele Congresului Național de Gerontologie și Geriatrie(București, 1988, iun. 9-11), supliment la ,,Romanian Journal of Gerontology and Geriatrios”, București, t.  IX(1988), nr.  1, pp. 98;

[5] Iuliu A.  Zanne, Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria și Macedonia, vol.  I, București, Editura Socec, 1895, 782 pag. ; vol.  II, 1897, 940 pag. ; vol.  III, 1899, 764 pag. ;  vol.  IV, 1900, 780 pag. ; vol.  V, 1900, 742 pag. ; vol.  VI, 1901, 776 pag. ; vol.  VII, 1901, 956 pag. ;  vol.  VIII, 1900, 772 pag. ; vol.  IX, 1901, 740 pag. ; vol.  X, 1903, 426 pag.

[6] Primul volum a apărut deja: Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Dicționarul proverbelor religioase românești, vol. I(A-F), Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2016, 614 pag. Al doilea va apare în următoarele luni.

[7] „Ein in sich gespaltenes Haus hat keinen Bestand’.  Zur Politisierung eines Bibelsprichworts bei Abraham Lincoln, Willy Brandt und Barack Obama. ” (“A House Divided against Itself Cannot Stand”.  The Politicization of a Bible Proverb by Abraham Lincoln, Willy Brandt, and Barack Obama. );    Das Wort – ein weites Feld.  Festschrift für Regina Hessky.  Eds.  Ida Dringó-Horváth et al.  Budapest: L’Harmattan, 2014.  268-284; “The Golden Rule as a Political Imperative for the World: President Barack Obama’s Proverbial Messages Abraod. ”  Milli Folklor, 85 (2010), 26-35.