MUZEUL MEMORIAL „NICOLAE IORGAˮ

 

Muzeul Memorial “Nicolae Iorga”, așezământ cultural ce păstrează amintirea savantului Nicolae Iorga, este situat în centrul orașului, și împreună cu Muzeul de Artă Religioasă și Muzeul de Etnografie al Văii Teleajenului formează un adevărat complex cultural.
1

 

Arhitectura casei se înscrie în stilul brâncovenesc, de tip culă muntenească, cu cerdac, pivniţă şi patru camere: biroul, dormitorul, salonul de primire al doamnei Ecaterina Iorga și salonul mare al oaspetilor. Nicolae Iorga a locuit în această casă timp de 30 de ani, a fost casa lui de suflet, în care a iubit, a suferit, a muncit enorm fiind în permanenţă vegheat de scumpa lui soţie.
2

 

Biroul de lucru rămâne centrul de interes; cu impresionanta bibliotecă, ticsită de volume din aproape toate domeniile, el deschide cheia înţelegerii marelui cărturar. Pe birou, mapa din piele, călimara de cerneala şi pana de scris par încă să aştepte venirea profesorului. Dormitorul impresionează prin decorațiunile populare în lemn și țesăturile lucrate manual, icoane pictate pe lemn și pe sticlă.
În salonașul mic și salonul de primire sunt expuse piese de mobilier, picturi semnate de mari artiști ca Nicolae Grigorescu, Severo Burada, Eugen Voinescu, fotografii de familie și diverse obiecte de artă decorativă.
În continuarea acestora urmează o expoziție documentară referitoare la activitatea publică desfășurată de Nicolae Iorga atât în țară cât și în străinătate, unde sunt prezentate publicului: fotografii, medalii, costumul de academician conferit de Academia Română savantului.
Tot aici se mai organizează: expoziții temporare interioare și exterioare care aduc noutatea, frumusețea și originalitatea pieselor muzeale, o școală a bunului gust, în care instruirea și educația vizitatorului reprezintă scopul acestui așezământ. Periodic au loc activități culturale, matinee muzeale, târguri, ateliere tematice pentru copii.
Începând din anul 2005, Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” împreună cu Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova organizează anual, în iunie, Sesiunea Națională de comunicări științifice „Rolul muzeelor memoriale în muzeografia românească”, aflată acum la a XII-a ediție, activitate culturală de referință a muzeului, prilej cu care specialiștii din muzeele memoriale din România realizează un dialog cultural la cel mai înalt nivel, valorifică cercetarea științifică și au loc și deplasări de documentare.

Casele și muzeele memoriale ocupă un loc important în muzeografia românească prin evocarea și valorificarea  unor personalități marcante ale culturii noastre naționale. Este de dorit ca aceste lăcașe de cultură să fie cunoscute de către publicul larg, prin promovarea lor de către specialiștii din muzee.
De-a lungul timpului, sesiunile de comunicări s-au dovedit cea mai eficientă modalitate de afirmare și confirmare a patrimoniului cultural românesc și universal.
În perioada 8 – 10 iunie 2017, s-a desfășurat cea de a XII–a ediție a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice „Rolul muzeelor memoriale în muzeografia româneascăˮ, cu prilejul aniversării a 146 de ani de la nașterea savantului.
În cadrul festivității de deschidere a sesiunii din 8 iunie, ora 1030 au fost invitați: poetul și jurnalistul Lucian Avramescu, prof. dr. Alex Mihai Stoenescu și prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române. S-a început cu cuvântul de salut din partea Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, manager Marinela Peneș, a oficialităților locale și a deputatului Andrei Nicolae.  Expunerile oferite de prof. dr. Alex Mihai Stoenescu – „Mentalitate tranzacțională, capitulații, statalitate modernăˮ, prof. univ. dr. Ionel Cândea – „Iulian Antonescu în amintirea urmașilorˮ și de către poetul și publicistul Lucian Avramescu au oferit audienței un inedit prilej de acumulare de noi informații.
Prima parte a dezbaterilor s-a încheiat cu depuneri de flori la bustul lui Nicolae Iorga din incinta muzeului și la statuia profesorului din centrul orașului.
În data de 9 iunie, ora 1530 a avut loc vernisajul expoziției temporare Alexandru Ioan Cuza – Întemeietorul României Moderne, eveniment cuprins în Programul Național „România 100ˮ, unde publicul poate vedea o colecție de documente și obiecte de artă decorativă din acea perioadă.
Comunicările științifice au avut loc în incinta Muzeului de Artă Religioasă, str. George Enescu, nr. 3, unde au participat 30 de specialiști: Ioana Coşereanu – Complexul Muzeal Naţional „Moldova” – Iaşi, Tipărituri ilustrate rare din patrimoniul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu” Iaşi, Monica Bostan – Muzeul „Ion Luca Caragiale” Ploieşti, „Concursul de interpretare artistică a personajelor caragialiene „Caragiale, contemporanul nostru” – ediţia a XX-a, ianuarie 2017”, Octav Negrea – Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, „Depozitul de arheologie: trecut şi perspective”, Lidia Alexie – Muzeul Memorial „George Enescu” Dorohoi, Documente administrative şi corespondenţă în arhiva Muzeului Memorial „George Enescu” Dorohoi, Iulia Caraiman – Muzeul „Poni-Cernătescu” Iaşi, Pedagogia muzeală la Muzeul „Poni-Cernătescu” – proiectul „Hands-on meteo science”, Ioana Constantin – Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, „Portul popular bulgăresc din Câmpia Înaltă a Târgoviştei”, George-Lucian Arhip – Casa Memorială „Nicolae Iorgaˮ Botoșani, Bunuri culturale din patrimoniul Casei Memoriale „Nicolae Iorga” Botoşani, clasate în Patrimoniul Cultural Naţional în categoria Tezaur, Mihaela Băbuşanu- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, Evocarea generalului şi istoricului Radu R. Rosetii, la 140 de ani de la naştere, Elena Ilie – Muzeul Brăilei „Carol I”, Patrimoniul Secţiei Memoriale a Muzeului Brăilei „Carol I”: îmbogăţire şi valorificare, Dan Prisăcaru – Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, Arcul de Triumf – monument-simbol şi memorial al Războiului de Întregire Naţională. Contribuţia Armatei Române la renovarea şi inaugurarea edificiului, Dan Jumară – Muzeul Naţional al Literaturii Iaşi, Un muzeu pentru promovarea produselor româneşti, Georgiana Andreea Duţă și Elena Diaconu -Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, Casa atelier gravor Gabriel Popescu, 1902 – 2017, momente, Dumitra Bulei –Târgovişte, Pantazi Ghica. O evocare a Târgovoştei la mijloc de secol XIX, Ionel Cândea – Muzeul Brăilei „Carol I”, Nicolae Iorga în expoziţia permanentă de la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din Brăila, Preot Constantin Mănescu – Parohia Horezu II – Urşani – jud. Vîlcea, Localitatea Horezu din judeţul Vîlcea între stăpânirea austriacă (1718-1739) şi Revoluţia de la 1821, Amalia Ungureanu – Muzeul „Casa Domnească” Brebu, Costumul de curte medieval, Adrian Stan – Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, 120 de ani de la inaugurarea Monumentului Vânătorilor din Ploieşti, Gabriela Popa – Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Restaurarea a două vase ceramice de tradiţie habană datând din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, Claudiu Olaru – Muzeul Judeţean Teleorman, Valori ale artei religioase din judeţul Teleorman. Expoziţie temporară, Mircea Tănase – MAN, Cercul Militar Buzău – în cadenţa şi decadenţa vremurilor, Elena Bălăceanu – Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” Ploieşti, Programul de pedagogie muzeală „Povestea Timpului”, Tatiana Ristea – Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” Ploieşti, Ceas de buzunar marca Molnija cu portretul mareşalului Gheorghi Jurov, Elisabeta Savu – Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” Ploieşti, Personalități politice participante la Cursurile Universității de Vară la Vălenii de Munte în prima jumătate a secolului XX- relatări, Paulina Mănişor – Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov, Tipsia de la Urziceni, Ion Giurcă – Universitatea Hipperion Bucureşti, România şi armata sa, de la agonie la extaz (decembrie 1916 – august 1917), Zamfir Bălan – Muzeul Brăilei „Carol I”, Basil Munteanu – 120 de ani de la naștere, Mihai Cătălin Ştefan – Muzeul Naţional al Literaturii Iaşi, Muzeele literare ieșene promovate prin pedagogia muzeală și Claudia Giannotti – Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte, Regina Maria văzută de Nicolae Iorga.