Importanţa studierii folclorului în învăţământul teologic ortodox

De | 2019-10-01T22:25:33+00:00 4 ianuarie 2017|

În evoluţia societăţii umane, educaţia muzicală a constituit, mai mult sau mai puţin, un deziderat al educaţiei şi formării personalităţii. În societatea contemporană educaţia muzicală este, în cea mai mare parte, neglijată, ignorată în procesul de învăţământ. Având în vedere specificul şi particularităţile activităţilor muzicale şi culturale ale teologilor, propunem o regândire a modelului educaţional muzical din învăţământul teologic, în concordanţă cu tradiţia pedagogiei muzicale ştiinţifice româneşti şi cu oportunităţile actuale internaţionale. Se dezbat următoarele probleme: 1. importanţa folclorului în educaţia muzicală generală – excelenţe ale pedagogiei muzicale româneşti; 2. importanţa cunoaşterii şi înţelegerii folclorului de către teologi; 3. sugestii de îmbunătăţire a sistemului educaţiei muzicale în învăţământul teologic ortodoxa