Editorial

Scopul acestei reviste este acela de a dezvălui aspecte mai puțin cunoscute care țin de adevăruri legate de spiritualitatea, limba și cultura românească. Studii de istoria limbii vor prezenta limba română dintr-un punct de vedere aproape cu totul nou. De asemenea, studii de arheologie, genetică și antropologie vor juca un rol major. Revista are menirea de a informa pe cititorul român interesat de problemele de limbă și spiritualitate românească, dar și pe specialistul străin care dorește să afle lucruri noi despre fascinanta limbă și cultură română. Revista este bilingvă cu articole atât în limba română, cât și în limba engleză. Cele în limba engleză se adresează, în principiu, cercetătorilor străini care nu cunosc limba română. Trebuie să accentuăm că, din cauza unei prestații mai mult decât slabă a instituțiilor abilitate din România de a promova valorile românești, sântem extrem de puțin cunoscuți dincolo de granițele României, iar acel puțin este de multe ori eronat. Este bine cunoscut faptul că limba română a fost superficial studiată, încât a ajuns să aibă mii de cuvinte cu etimologie necunoscută, nesigură sau greșit atribuită. Lingvistica românească este cu mult în urma cercetărilor actuale în domeniu, dar nu se face nimic pentru a îmbunătăți situația dezastruoasă în care ne aflăm. Revista noastră își propune să facă lumină în acest sens. Studiile de indo-europenistică fac, în ziua de astăzi, posibilă o mult mai bună cunoaștere a evoluției istorice a limbii române. De asemenea, progresele în domeniul arheologiei, geneticii și antropologiei în general, ne dau posibilitatea de a înțelege mai bine vechimea și adevăratele origini ale poporului român. Sperăm ca încă de la început să trezim interesul cititorilor români și străini. În același timp, conducerea revistei invită posesorii de adevăruri ce țin de domeniile de interes ale acestei publicații bilingve – specialiști sau nespecialiști – să nu se sfiască să ne contacteze.

Mihai Vinereanu
Redactor-Șef