O ambasadoare a sufletului românesc

De | 2015-06-16T20:39:48+00:00 15 martie 2015|

Strănepoată a ilustrului poet Ienăchiţă Văcărescu şi nepoată a lui Iancu Văcărescu, Elena Văcărescu este o demnă continuatoare a tradiţiilor familiale în domeniul literar şi cultural.Silită să plece în exil se stabileşte definitiv în Franţa, unde se va dedica unei vaste activităţi literare, concretizată printr-o valoroasă operă de poetă şi prozatoare de limbă franceză, memoralistă, romancieră, dramaturg, traducătoare. Este o continuatoare a dialogului franco-român şi a recunoașterii la nivel european a ţării din care provenea. Membru de onoare al celui mai înalt forum ştiinţific din ţară - aleasă membru al Academiei Române. Calitatea de ambasadoare a sufletului românesc, îi conferă Elenei Văcărescu un binemeritat prestigiu şi o autoritate neegalată. Rămâne o militantă pentru pace, democraţie şi libertate

Nina Stănculescu: 85

De | 2014-12-23T19:10:00+00:00 25 august 2014|

  În virtutea prieteniei mele cu scriitoarea, esteticiana și traducătoarea Nina Stănculescu am vizitat-o prin iunie 2014 la domiciliul său din strada C. Sandu-Aldea nr. 73. Voiam să-i citesc prefața la numărul omagial pe care-l aveam în pregătire din partea Cenaclului euxin, patronat de pr. prof. dr. Adrian Niculcea. Suferindă, gazda mi-a indicat pe un raft diploma de excelență primită de la Uniunea Scriitorilor din România, cu un scurt text semnat de președintele Nicolae Manolescu:     „Diplomă de excelență   Doamnei   NINA STĂNCULESCU   pentru prețioasa activitate literară la împlinirea vîrstei de 85 ani“   Personalitate de anvergură, [...]