Teodor Hașegan

Teodor Hașegan

Născut în 21 mai 1955, Sibiu, domiciliul la Iaşi, Fundacul Lascăr Catargi nr. 8. Absolvent al Institutului de Arte Plastice Ion Andreescu - Cluj Napoca (1978) și al Facultății de Istorie a Universităţii Babeş- Bolyai din Cluj – Napoca (1983). Dețin titlul științific de Doctor în Istorie cu teza susținută la Facultatea de Istorie din cadrul Universității Al.I. Cuza – Iași (2002) – domeniul Istoria culturii. Profesor titular al catedrei de Istoria artelor plastice Colegiului Naţional de Artă Octav Băncilă – Iaşi. Profesor metodist în cadul Inspectoratului Școlar Județean – Iași și membrul al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala București, secția Pictură. Activitatea publicistică susținută prin: revista de cultură Cronica din Iași (și altele) cu articole de critică de artă contemporană, istoria artei românești din perioada interbelică și studii didactice de specialitate (peste 200 articole); publicații: Profesor – artist, Artist – Profesor, Ed. Cronica, Iași și Agenția Naţională Pentru Cercetare Ştiinţifică, Iași 2005, vol. I, cuprinde articole și studii publicate cu tema relației profesor – artist; Textul documentar pentru albumul fotografic Mănăstiri moldave realizat de Bogdan Onofrei, Ed. Spiru Haret, Iaşi 2010; Material didactic auxiliar Ghid metodic pentru studiul Istoriei Artei și a Arhitecturii, vol. I, Ed. Spiru Haret, Iași 2017 (în pregătire vol. II). Activitatea artistică manifestată în domeniul picturii: Cinci expoziții personale (Sibiu, Iași), numeroase participări în cadrul expozițiilor de grup (București, Chișinău, Bacău, Onești, Sibiu, Iași). Prezentat în albumul. Prezentat în Enciclopedia Artiștilor Români Contemporani, vol. V, Ed. Arc 2000, București, 2003, pag. 89, autori: Alexandru Cebuc, Vasile Florea și Negoiță Lăptoiu. Participări în tabere naționale și internaționale de artă și simpozioane pe teme artistice; organizator al unor manifestări expoziționale de grup, premii, disticții și medali la nivel național și internațional, prezentări de vernisaje ale unor expoziții de grup sau personale (Iași, București, Chișinău, Ungheni, Bacău, Vaslui, Onești, Tecuci – ale unor artiști profesioniști, studenți și elevi). Activitatea didactică: ca profesor de Istoria artei și Educație plastică, am îndrumat elevii în concursuri locale, naționale și internaționale. Însoțitor și îndrumător în tabere de artă pentru elevi, excursii tematice de documentare în țară și străinatate (Nordul Moldovei, Transilvania, Dobrogea, Grecia, Turcia, Italia, Franța, Anglia, Spania). În cadrul olimpiadelor naționale de Istoria artei, din cele 21 de ediții sun 24 de elevi premiați (10 mențiuni, 5 premiul III, 6 premiul II, 1 premiul I și 1 premiu special). Laureat cu diplome de excelență, premii, disticți pe plan local și Diplomă de Merit Gheorghe Lazăr clasa II-a (2009) pe plan național.

CENTENAR 2018. Artele vizuale între rațiune și emoție

De | 2018-12-19T20:45:21+00:00 19 decembrie 2018|

Aniversarea Centenarului a generat, printre multe altele, o frumoasă revenire la valorificarea tradițiilor artistice românești, la regăsirea identității naționale prin cultură. În acest sens, se înscrie și proiectul expozițional care grupează creații artistice contemporane sub titlul generic Centenar, cu intenția declarată de a aduce un omagiu Expoziției artiștilor mobilizați de la Iași, 1918. Organizat în luna ianuarie la Iași, Salonul omagial a ajuns în luna decembrie la Onești, pentru a atinge și legendara linie de rezistență a frontului de pe Valea Oituzului, din timpul Primului Război Mondial. Expun artiștii: Simona Amitroaie, Radu Carnariu, Ovidiu Ciumașu, Angela Crenganiș, Dumitru Cristescu, Constantin Crengăniș, Miea Grivincă, Carmen Gîtlan, Gheorghe Gheorghiță – Vornicu, Teodor Hașegan, Valentin Meiu, Elena Mihăilă, Mihaela Panait, Ovidiu Sabie, Doina Tudor, Vicențiu Vânău.

CENTENAR – SALON DE ARTĂ VIZUALĂ

De | 2018-03-26T08:42:56+00:00 24 martie 2018|

Cum ne arată istoria, începând din toamna anului 1916, la Iași se afla în refugiu capitala ţării, suveranul, parlamentul, guvernul şi principalele instituţii ale statului. Deși condițiile războiului au impus greutăți inerente, în anii pribegiei s-a desfăşurat o intensă activitate, în toate domeniile, inclusiv pe plan cultural. În toţi aceşti ani grei, în centrul cultural moldav publicaţiile au consemnat o constantă activitate culturală, științifică și artistică, o intensă preocupare pentru păstrarea patrimoniului cultural și pentru continuarea procesului de învăţământ - elemente fundamentale pentru păstrarea integrităţii fiinţei naţionale. În acest sens pot fi apreciate, în mod deosebit, activităţile desfăşurate de către marele istoric Nicolae Iorga, istoricul de artă I. D. Ştefănescu, compozitorul George Enescu, pictorul Octav Băncilă şi mulţi alţii.