Vom vorbi limba noastră acasă, cu mama și cu Dumnezeu

Ne-am bucurat, am scris cu entuziasm și admirație despre localitățile noastre, unde deputații consiliilor locale au aprobat legea votată de parlamentul ucrainean în 2012, cu privire la politica de stat în domeniul limbilor, care prevedea funcționarea limbilor etniilor conlocuitoare în Ucraina în teritoriile unde populația minoritară constituie 10 la sută, lege corespunzătoare Cartei europene a limbilor minoritare și regionale. Și cu atâta am rămas. La 24 februarie 2014 Rada Supremă a anulat-o. Deși Oleksandr Turcinov, care la acel moment îndeplinea funcția de spicher, n-a semnat decizia respectivă, legea și-a dat obștescul sfârșit cu mult înainte de 15 mai 2019, când Curtea Constituţională a anulat-o. După ce a intrat în vigoare legea privind funcţionarea limbii de stat (adoptată de parlament la 16 iulie 2019), consiliile comunităţilor teritoriale cu populaţie românească sunt impuse să anuleze dispoziţiile din 2012, conform cărora româna căpătase statut de limbă oficială alături de limba ucraineană. …

Cine mai îndrăznește să deschidă gura, să spună că nu-i convine ceva referitor la cum se respectă Carta europeană a limbilor minoritare și regionale?!

Conform legii limbii de stat, ucraineana devine obligatorie în toate organele de administrare publică, în instituțiile de învățământ superior, în domeniul științei și culturii, la desfășurarea tuturor manifestărilor de masă (inclusiv în grădinițe de copii), a reprezentațiilor teatralizate, spectacolelor (cele ținute în alte limbi vor fi dublate în limba de stat). Orice încălcare, în dependență de gravitatea ei, va fi sancționată – cu amenzi de la 850 la 6.800 grivne sau privare de libertate până la 3 ani. Potrivit legii, exprimarea nerespectuoasă la adresa limbii ucrainene se egalează cu profanarea simbolicii de stat, iar încercarea de a introduce la nivel oficial polilingvismul va fi catalogată drept atac la securitatea statului. Începând cu 16 ianuarie 2021, în Ucraina intră în vigoare articolul 30 din legea limbii de stat, care se referă la funcţionarea limbii ucrainene în sfera deservirii. Taras Kremen, împuternicitul pentru protejarea limbii ucrainene, ne aminteşte că absolut toţi prestatorii de servicii (în magazine, cafenele, farmacii, biblioteci, instituţii bancare etc.), indiferent de forma de proprietate, sunt obligaţi să comunice cu clienţii numai în ucraineană. În ce ne priveşte, ca vorbitori de limba română, acest articol puţin ne afectează, mult mai puţin decât aplicarea legii respective în învăţământul mediu general. După lovitura dată limbii române în sistemul instruirii şi educaţiei nu ştiu dacă există ceva mai păgubos pentru păstrarea identităţii noastre naţionale. Cât priveşte sfera deservii, şi până acum, la Cernăuţi predomina limba ucraineană. Doar nu ne adresam în română lucrătorilor din magazine, restaurante, farmacii… Totuşi, există şi pe aici teritorii ale limbii române – la Herţa, Noua Suliţă, Hliboca, Storojineţ, dar şi la Cernăuţi. Mi se pare nedrept şi ridicol ca în pieţele, magazinele, biblioteca din Herţa să se vorbească cu clienţii exclusiv în ucraineană. Mi se pare de râsul găinilor să nu vorbesc în limba noastră când, într-un cabinet stomatologic, la spital sau policlinică, mă adresez unui medic cunoscut, ştiind că e român şi nu ascunde acest lucru. N-avem încotro, cunoaştem şi ne descurcăm când e nevoie în limba de stat, dar nici să ne transformăm în măscărici nu ne face cinste. În orice caz, oamenii noștri de-acum vor trebui să păstreze în buzunare câteva sutișoare în plus, când vor merge la magazinul din sat să cumpere o pâine. Nu dă Doamne să-i spună vânzătoarei ”Buna ziua” în loc de ”Dobryi deni”, că imediat poate să apară inspectorul să le aplice amenda cuvenită. Iar dacă cineva va crâcni a nemulțumire, poate nimeri la răcoare, fără nici o supărare, că totul va corespunde literei legii.

ÎI DOARE-N COT PE CONDUCĂTORII UCRAINEI CĂ ROMÂNII CRITICĂ LEGILE CE LE DISTRUG IDENTITATEA

„Toate-s vechi şi nouă toate”, vorba Poetului nostru vizionar… De aproape trei decenii, de când s-a declanşat catastrofala reducere a şcolilor cu predarea în limba română, facem unul şi acelaşi lucru: ne revoltăm oral (vorbind, polemizând, certându-ne între noi), ne exprimăm nemulţumirea în scris (expediind adresări, demersuri şefilor locali, celor din capitală, pe la structuri internaţionale). Şi tot de atâta timp n-am obţinut nici o iotă din cele cerute, nu se simte nici un rezultat favorabil. Dimpotrivă, pe an ce trece, condiţia românilor din Ucraina e tot mai nesatisfăcătoare, ajungând la starea actuală, când cerinţele spirituale ne sunt totalmente ignorate. S-au schimbat câţiva conducători ai statului (avem deja al şaselea preşedinte), s-au perindat la conducere partide de diverse orientări ideologice, însă nici cele cu faţa spre Kremlin, nici cele avântate spre Washington şi Bruxelles nu ne-au făcut dreptate. Oare nu e clar pentru liderii comunităţii româneşti din Ucraina că aceste metode de „a milita” pentru apărarea drepturilor şi a „critica” legile ce ne distrug identitatea sunt perimate, absolut insuficiente! În colecţiile „Zorilor Bucovinei”, la care am lucrat o viaţă, se depune praful peste zeci şi sute de asemenea declaraţii, tipărite în paginile ziarului. Am scris zeci și sute de articole pe această temă, pe care încerc să le adun ca dovadă a unei munci sisifice. Am tot bătut alarma fără a fi auziţi. Cred că e de-ajuns pentru a ne convinge de oportunitatea unor noi modalităţi de a ne revendica drepturile. Într-o lume unde toate merg pe dos, ar trebui să uităm de postulatul biblic „Cere şi ţi se va da, bate şi ţi se va deschide”. Când comemorăm victimele masacrului de la 6-7 februarie 1941 din Lunca Prutului și pe consângenii omorâți la Fântâna Albă ar trebui să nu uităm pentru ce am mers la moarte sute de tineri români din satele din jurul Cernăuţiului, dreptul nostru la limba maternă fiind plătit cu viaţa lor.

SUB REGIMUL SOVIETIC AM REZISTAT CU LIMBA „MOLDOVENEASCĂ”, SUB CEL DEMOCRATIC DE ACUM NE PIERDEM CU LIMBA ROMÂNĂ

De la frații noștri din sudul Basarabiei (regiunea Odessa) ne vin vești tot mai alarmante. Pe lângă pacostea că li se interzice limba română în învățământ, li se închid și cele câteva școli cu limba moldovenească de predare. Ni se pare absurd și incredibil impunerea unei limbi inexistente, care doar în Transnistria separatistă și în Ucraina este recunoscută.  Am învăţat la şcoală şi la facultate într-o perioadă când neamului nostru, rămas în afara României, i se impunea ca maternă „limba moldovenească”. Însă de acasă, de la părinţi, de la bătrânii satului, ştiam că, de fapt, „moldoveneasca” este româna cu care ei s-au născut şi ne-au transmis-o nouă, limba vechilor cronici, a lui Făt-Frumos din poveşti, a poeziilor lui Eminescu… Părinţii ne insuflau acest adevăr în mod firesc, aşa cum respirau sau îşi potoleau setea cu apă de izvor într-o zi toridă de vară. La şcoală învăţătorii (profesorii) nu insistau să le spunem ce auzim acasă despre Dumnezeu, România sau limba ce-o vorbim. Pe lângă părinţi, am avut noroc şi de profesori buni, care m-au învăţat că „limba noastră-i o comoară”, fără a accentua că există două limbi diferite – moldoveneasca şi româna. Eram instruiţi în şcoli cu predarea în „limba moldovenească”, dar nu ni se îndoctrina aberaţii de tipul că suntem lipsiţi de viitor, că nu ne vom integra în societate, aşa cum se procedează astăzi în Ucraina. Deşi nu era numită română, în şcoli (mai mult de-o sută la număr doar în regiunea Cernăuţi) se vorbea curat „limba noastră”, în clasele superioare examenele de bază erau la limba şi literatura „moldovenească”. Memorizam cu nespusă dragoste versurile lui Alexe Mateevici, dar şi ale lui Nicolai Costenco: „Limba mea sfătoasă, /Creangă ce-a iubit-o/şi-a înaripat-o-n vers Alecsandri,/Eminescu forma ţi-a desăvârşit-o/ în cultura lumii/ spre a ne mândri”. Oare nu limba română preamăreşte poetul? Putem spune că s-a schimbat ceva astăzi în Ucraina, când, deşi recunoscută şi permisă în şcoli, limba română este exclusă din învăţământ şi nici de cea moldovenească n-am scăpat?! Sub regimul sovietic totalitar am rezistat cu limba „moldovenească” (graiul moldovenesc), sub cel democratic ucrainean ne pierdem cu limba română.

AVEM DREPTUL DOAR LA SACRIFICIU, SAU „QUOD LICET JOVI, NON LICET BOVI”

Quod licet Jovi, non licet bovi – nu-mi place defel cum sună în română acest binecunoscut dicton latin, care înseamnă că „ce i se permite lui Jupiter, nu i se permite unui bou”. În forma sa originară, mi se pare mai blând şi mai puţin jignitor. Dar n-am cum să-l evit, căci ni se potriveşte de minune de când am devenit minoritate naţională pe pământul nostru şi în propria casă. Parcă nu mă slujeşte mâna să scriu că aici, în nordul Bucovinei, suntem nevoiţi să mergem mereu la sacrificii pentru a ne păstra identitatea, a fi buni români… Mult mai plăcut mi-ar fi să înşir pe hârtie uzatele fraze şi apeluri patriotice de felul că „nici un sacrificiu nu e prea mare când e vorba de păstrarea şi promovarea valorilor naţionale, de limba maternă” sau că „trebuie să rămânem români pe viaţă şi pe moarte”… Viaţa evoluează, se schimbă, „lumea-i cum este şi ca dânsa suntem noi”, vorba lui Eminescu. Oamenii, inclusiv „românii înstrăinaţi”, cum ne numim noi, caută ţări mai bune, se zbat să le dea copiilor o educaţie de calitate, să-i instruiască în şcoli prestigioase. Avem dreptul să le cerem sacrificii, să le imputăm că sunt răi români („trădători de neam”), atunci când aspiră la culmi mai înalte? La fel de adevărat e că nu toţi care vorbesc frumos româneşte, fluturând Tricolorul, sunt şi veritabili patrioţi.

Trăim în aceeaşi ţară, avem aceeaşi Constituţie şi aceleaşi drepturi cetăţeneşti, dar vedem, simţim usturător pe propria piele, că ceea ce ucrainenii (declaraţi după 1990 naţiune titulară) primesc de la stat în mod firesc, fără nici un efort, noi, românii din Ucraina, trebuie să obţinem prin luptă zădarnică şi sacrificii. La drept vorbind, şi mai înainte „în familia frăţească a popoarelor sovietice” nu eram egali cu ucrainenii. Dar şi ei, şi noi, mai aveam un stăpân deasupra. Acum, când ei au devenit stăpâni în casa lor şi a noastră, nu-i mai ţine nimeni în frâu. Ei îşi dau copiii la grădiniţe unde le este mai comod, mai aproape de casă sau serviciu. Noi, dacă ne „ţinem de neam şi limbă”, nu avem decât să-i cărăm în spate dintr-un capăt în altul de oraş, unde copilaşii români pot auzi şi limba lor. Ei au şcoli la tot pasul, iar românii (în cazul de faţă mă refer la cei din Cernăuţi) dispun de una singură în centrul oraşului, în care, după cum ne dictează noile legi, există pericolul ca predarea în limba română să rămână doar o înscriere formală în statutul instituţiei, pentru a o da drept exemplu de respectare a drepturilor minorităţilor. De fapt, la Cernăuţi situaţia reală privind predarea în limba română ne este mult-puţin cunoscută, datorită faptului că activitatea societăţilor naţionale este concentrată în oraş. Însă nimeni nu cunoaşte cu adevărat ce se întâmplă prin sate, la străbunele vetre româneşti. Repetăm cu indignare de câţiva ani că am rămas cu 60 de şcoli cu predarea în limba română din cele peste o sută câte erau până la 1990. Însă statistica oficială, difuzată de Ministerul Învăţământului din Ucraina, atestă o situaţie mult mai dramatică. Aşadar, conform datelor din aprilie 2019, în Ucraina funcţionau 69 de instituţii de învăţământ secundar cu studierea în limba română: 57 în regiunea Cernăuţi şi 12 în Transcarpatia. La acestea se mai adaugă două şcoli cu predarea în aşa-zisa limbă moldovenească din regiunea Odessa. În regiunea noastră mai sunt 19 şcoli mixte, adică bilingve, unde copiii românilor sunt instruiţi în limba ucraineană. Presupun că numărul şcolilor mixte este mult mai mare, deoarece n-avem de unde şti în ce limbă se predau disciplinele şcolare în instituţiile de învăţământ care şi-au păstrat statutul de predare în română. Directorii tac ca partizanii, păstrând adevărul ca pe un major secret de stat, mai ales, după intrarea în drepturi depline a ucrainizării totale.

N-am avut pic de îndoială în ceea ce priveşte adoptarea de către Rada Supremă a legii referitor la funcţionarea limbii ucrainene ca limbă de stat, doar nici până acum ucraineana n-a fost strâmtorată. Cu sau fără noua lege, totuna suntem pierduţi, în timp ce limba de predare în şcoli a devenit un fel de harababură. Prea tare se grăbesc directorii de şcoli să respecte litera legilor adoptate în ultimele două decenii. Doamne fereşte, nu-mi chem conaţionalii să ignoreze legile statului. Însă, nici să alerge înaintea căruţei, luându-le în serios până ca acestea să intre oficial în vigoare, tot nu-i un lucru de cinste. Îmi amintesc cum prin anii 90, şcolile din raionul Herţa printre primele au început să mărească orele la limba ucraineană, când aceasta abia începea să fie introdusă ca disciplină şcolară în programa de învăţământ a şcolilor cu limba română de predare. În raionul Noua Suliţă s-au grăbit să deschidă clase ucrainene din proprie iniţiativă, directorii de şcoli întrecându-se în privinţa ucrainizării învăţământului.

Şi care e mulţumita pentru excesul de zel la renegarea propriilor valori? S-au găsit motive pentru excluderea limbii române din procesul de predare în şcoli, copiii noştri fiind etichetaţi ca debili, inapţi să susţină evaluările de stat. În realitate, elevii din şcolile noastre nu posedă mai prost ucraineana decât cei din marele oraşe ale Ucrainei. Şi nu doar elevii, ci orice tânăr din Herţa sau oricare altă localitate românească vorbeşte fluent limba ucraineană. Din păcate, nu putem spune acelaşi lucru şi în privinţa limbii noastre materne, care într-adevăr are nevoie de protecţie prin lege, aşa cum se procedează în ţările Uniunii Europene şi alte state civilizate.

Ca români, ne-am convins nu o dată că trebuie singuri să ne apărăm ce-i al nostru, dacă vrem să nu ne calce alţii demnitatea în picioare. În faţa ucrainizării totale, putem opune rezistenţă vorbind între noi româneşte nu doar cu uşa încuiată acasă. Avem ce învăţa de la puţinii ţărani rămaşi pe la vetrele străbune. Un exemplu frumos ni-l oferă femeile din Mahala, Ostriţa şi alte sate, care vin la piaţă cu lapte, legume de vânzare. La urma urmei, avem şi un argument forte: româna este una din limbile Comunităţii Europene, unde ucrainenii deocamdată se pot statornici cu paşaport românesc, pentru care, printre altele, ca să-l obţină au plătit cursuri de limba română. E un adevăr, de ce ne-am ascunde după deget?

Am observat că declaraţia ministrui învăţământului din Ucraina privind trecerea, din septembrie 2023, la predarea tuturor obiectelor în limba ucraineană în şcolile minorităţilor naţionale, care vorbesc într-o limbă a Uniunii Europene, a generat din partea unor conaţionali valuri de revoltă şi izbucniri emoţionante în lumea virtuală, adică pe reţelele de socializare. Nu zic că nu sunt binevenite asemenea reacţii. Dar mi se par şi puţin stranii lamentările în spaţiul virtual, dacă ne gândim că Legea Educaţiei, implicit articolul 7 în care se concretizează negru pe alb trecerea la predarea în limba de stat, au intrat în vigoare încă în 2017. Ministrul învăţământului n-a făcut decât să ne readucă la realitate, să ne amintească că legea nu-i o glumă debitată la spectacolele de umor ale formațiunii „Kvartal-95” fondate de Volodymyr Zelenski, ales de popor preşedinte al țării. De fapt, n-a lipsit în declaraţia respectivă şi o doză de haz, când a spus că minorităţile vor avea dreptul să înveţe „limba maternă în limba maternă”. Bine măcar că limba şi literatura română elevii români nu vor fi obligaţi să le studieze în ucraineană.